Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Employment Opportunities

Može li zapošljavanje putem privatnih agencija pomoći na rješavanju izazova nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini?

Josefina Posadas's picture
Also available in: English
Employment in Bosnia and Herzegovina
Bosna i Hercegovina: usluge privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju i javnih službi za zapošljavanje
Uprkos stabilnom ekonomskom rastu u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini, kao i predviđenom rastu od 3,2 procenta za 2018., BiH se i dalje suočava sa povećanim nivoom nezaposlenosti, naročito među mladima.

Vlasti u BiH ulažu značajna sredstva u promociju prilika za zapošljavanje kako bi odgovorile izazovu ovih alarmantnih statistika. Te se usluge uglavnom sastoje od posredovanja pri zapošljavanju kao što su savjetovanje ili povezivanje nezaposlenih sa poslodavcima, te finansijskih poticaja poslodavcima kada zaposle osobu sa evidencije nezaposlenih. Ali obzirom na veličinu i istrajnost problema nezaposlenosti, moraju se koristiti i drugi, efektivniji pristupi, kao nadopuna postojećih praksi. Jedan takav pristup je podugovaranje dijela usluga zapošljavanja sa privatnim agencijama za zapošljavanje.

 

Could private job services help address the unemployment challenge in Bosnia and Herzegovina?

Josefina Posadas's picture
Also available in: Bosanski
Employment in Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina: private and public employment services
Despite recent stability in economic growth in Bosnia and Herzegovina, with 3.2% growth projected for 2018, the country continues to experience an elevated level of unemployment, especially among young people.

To help address these alarming statistics, the governments in Bosnia and Herzegovina are investing substantial resources in promoting employment opportunities. These services comprise mostly job intermediation, such as counseling or job matching, and financial incentives to employers when they hire registered unemployed people. But given the magnitude and persistence of the unemployment problem, there must be other, more effective approaches that could be deployed to complement ongoing practices. One such approach is outsourcing selected employment services to private job brokers.