Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

EU

Pięć rzeczy, których nie wiedzieliście na temat słabiej rozwiniętych regionów w Unii Europejskiej („Lagging Regions”)

Thomas Farole's picture
Also available in: English | Română
Zatem, co dalej?
 
Mając na uwadze powyższe wnioski, powstaje pytanie jak możemy najlepiej spożytkować 50 mld euro przeznaczane co roku przez UE na cele polityki spójności. Jakie działania powinny wyjść na pierwszy plan? W jakim trybie powinny być realizowane? Czy może lepiej sprawdziłyby się transfery warunkowane efektami końcowymi?
 
Komisja Europejska stawia sobie te i inne trudne pytania. Bank Światowy ma bogate doświadczenie we wdrażaniu polityk rozwoju regionalnego w różnych częściach świata. Jesteśmy gotowi współpracować z Komisją Europejską, która teraz przygotowuje się do kolejnego okresu programowania polityki spójności.
Więcej informacji:
 


Economic growth does not evenly spread within countries: some regions benefit, while other regions lag behind. This is as true in the European Union (EU) as in most other parts of the world, despite  significant convergence efforts in the EU. The leading regions in Europe have, on average, 2.3 times the GDP per capita of their poorest counterparts.

There are 5 things you (probably) didn’t know about the phenomenon of “lagging regions” within the EU.
 

5 things you (probably) didn’t know about the EU’s “Lagging regions”

Thomas Farole's picture
Also available in: Română | Polski

Economic growth does not evenly spread within countries: some regions benefit, while other regions lag behind. This is as true in the European Union (EU) as in most other parts of the world, despite  significant convergence efforts in the EU. The leading regions in Europe have, on average, 2.3 times the GDP per capita of their poorest counterparts.

There are 5 things you (probably) didn’t know about the phenomenon of “lagging regions” within the EU.
 

5 lucruri pe care (probabil) nu le știați despre “regiunile mai puțin dezvoltate” din UE

Thomas Farole's picture
Also available in: English | Polski

Creșterea economică nu este răspândită uniform la nivelul țărilor: anumite regiuni prosperă, în timp ce altele rămân în urmă. Acest fenomen se manifestă în Uniunea Europeană (UE) la fel ca și în majoritatea celorlalte zone ale lumii, în ciuda eforturilor considerabile de susținere a convergenței în UE. Regiunile cele mai dezvoltate din Europa au, în medie, un PIB de 2,3 ori mai mare pe cap de locuitor decât echivalentele lor mai sărace. Această situație este întâlnită și în interiorul aceleiași țări. În România, de exemplu, regiunea București-Ilfov depășește orașe ca Madrid, Berlin sau Budapesta din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, însă în aceeași țară există, de asemenea, 5 regiuni care se clasifică printre cele mai sărace la nivelul întregii Uniuni Europene.

Cum pot consolida orașele din România capacitatea de implementare pentru a obține un impact de dezvoltare mai mare?

Marcel Ionescu-Heroiu's picture
Also available in: English


Performanța noilor State Membre ale Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește atingerea unui impact de dezvoltare mai ridicat și o convergență mai rapidă reprezintă o preocupare cheie la nivelul UE. Fondurile UE pot contribui la modernizarea infrastructurii și administrației publice, și este estimat faptul că acestea au un impact pozitiv net asupra economiei. Un raport al Băncii Mondiale, elaborat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, evidențiază faptul că pentru fiecare euro investit în proiectele de infrastructură publică din România, o sumă suplimentară de 2,04 euro este generată de către economie - un impact relativ mare.
 
Nivelul de absorbție al României lasă de dorit. Cu excepția Croației, România a înregistrat cel mai scăzut nivel de absorbție la nivelul Uniunii Europene, comparativ cu celelalte state membre.

How can Romania’s cities strengthen implementation capacity for greater development impact?

Marcel Ionescu-Heroiu's picture
Also available in: Română


The performance by new members of the European Union (EU) in achieving greater development impact and faster convergence is a key concern at the EU level. EU funds can contribute to the modernization of public infrastructure and public administration, and they are also estimated to have a net positive impact on the economy. A World Bank report, prepared for the Ministry of Regional Development and Public Administration, highlights that for every €1 invested in public infrastructure projects in Romania, an additional €2.04 are generated by the economy – a relatively high impact.
 
Romania’s absorption performance leaves much to be desired; with the exception of Croatia, Romania has registered the worst level of absorption in the Union when compared to other new member states.
 

A fresh look at the global financial crisis and poverty trends in the EU

Doerte Doemeland's picture
Also available in: Русский


When development practitioners such as ourselves think of poverty, the EU is not what comes to mind first. While it is true that average incomes are higher in Europe than in most regions of the world, it is also true that the 2008 global financial crisis had a huge impact on the welfare of the most vulnerable in many countries in the region.