Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

GFDD

Celebrating 85 years of Civil Protection in Romania to thank those who save lives, alleviate suffering and protect livelihoods

Tatiana Proskuryakova's picture
Also available in: Română

 
Romania recently celebrated 85 years of civil protection. In our day-to-day lives, we rarely pause to think of the decisive role played by civil protection agencies. But as soon as disaster strikes, these dedicated men and women lead efforts to save lives, protect livelihoods, and alleviate suffering. Your rescuer of the day may be a police officer directing evacuation, a volunteer providing first aid and shelter, a paramedic treating injuries, a weather forecaster providing timely advisories, or a local official coordinating actions. In other words, a well-functioning civil protection system is a diverse ecosystem of people and agencies - all with a clear and valuable role to play.

This was not always the case.

Sărbătorim 85 de ani de Protecţie Civilă în România, pentru a mulţumi celor care salvează şi protejează vieţi, şi uşurează suferinţa

Tatiana Proskuryakova's picture
Also available in: English


România a sărbătorit recent 85 ani de protecţie civilă. În viaţa de zi cu zi, rareori ne oprim pentru a reflecta asupra rolului decisiv jucat de agențiile de protecţie civilă. Dar imediat ce se produce un dezastru, aceşti oameni dedicaţi se află în fruntea eforturilor de salvare de vieţi omeneşti, de protecţie şi de uşurare a suferinţei. Salvatorul zilei poate fi un ofițer de poliţie care coordonează operaţiunile de evacuare sau voluntari care oferă prim ajutor şi adăpost, paramedici care îngrijesc rănile, meteorologii care oferă la timp informaţii despre fenomenele meteo sau autorităţile locale care coordonează diverse operaţiuni de salvare. Cu alte cuvinte, un sistem de protecţie civilă bine pus la punct reprezintă de fapt un ecosistem divers ce reuneşte oameni şi instituţii şi care joacă un rol foarte important.