Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Pensions

Reforma nefinisată a sistemului de pensii din Moldova

Yuliya Smolyar's picture
Also available in: English | Русский
(c) World Bank

La începutul și mijlocul anilor 90, Guvernul Republicii Moldova adeseori nu achita pensiile la timp - uneori aceste plăți se efectuau cu o întârziere de până la 2 ani. Iar când erau achitate, erau în repetate rânduri achitate în natură. Această situație era un sindrom al dificultăților și turbulențelor cu care se confrunta țara în tumultoasa sa tranziție spre economia de piață.
 
Reforma sistemului de pensii a fost inițiată la sfârșitul anilor 90 pentru a se încerca soluționarea unora dintre cele mai presante provocări, și anume restabilirea balanței fiscale, precum și așezarea plăților pe un făgaș sustenabil, ceea ce însemna, în esență, că plățile erau efectuate în numerar, și nu în galoși sau umbrele.
 
Similar tranziției prelungite a Republicii Moldova la o economie de piață, reforma sistemului de pensii este în mare măsură istoria unei „reforme nefinisate”. Un factor important care determină acest lucru este faptul că reforma sistemului de pensii, inițiată în 1998, preconiza o majorare treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani atît pentru bărbați, cât și pentru femei, și stabilirea unei relații clare între contribuțiile achitate și pensiile plătite. Acest lucru avea drept scop motivarea moldovenilor de a participa la sistem, dar după câțiva ani de implementare majorarea treptată a vârstei de pensionare a fost suspendată. Și pentru că vârsta de pensionare nu s-a majorat, creșterea planificată a valorii pensiilor a fost de asemenea suspendată.

The unfinished business of pension reform in Moldova

Yuliya Smolyar's picture
Also available in: Русский | Română
Costesti village, central Moldova. Photo by Elena Prodan / World Bank

In the early to mid-1990s, the Moldovan Government often didn’t pay pensions on time – sometimes they were up to two years late. And, they were often paid in-kind. This situation was a syndrome of the trials and tribulations that the country was experiencing in its tumultuous transition to a market economy.
 
Reform of the pension system was initiated in the late ‘90s to try to fix some of the more pressing challenges by restoring fiscal balance and helping put payments on a sustainable track – essentially meaning that payments were now made in cash, rather than in galoshes or umbrellas.
 
Similar to Moldova’s protracted transition to a free market, however, the reform of the country’s pension system is largely a story of “unfinished business”. One important reason for this is that the 1998 pension reform envisaged a phased increase in the retirement age up to 65 years for both men and women, and clear linkages between salary contributions and pension payments. This aimed to motivate Moldovans to participate in the system, but after a few years of implementation, the gradual increase in retirement age was put on hold. And, because the retirement age didn’t increase, the planned increase in the value of pensions was put on hold too.