Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Public Sector and Governance

Judging it smart, Azerbaijan’s courts go digital

Tako Kobakhidze's picture
Baku


















I was back in Baku recently, after a 9 year gap, and guess what I recognized first? Yes, those famous pounding winds – immortalized in the city’s ancient Persian name of Bādkube – or “city of winds”. But as I went about rediscovering this thriving city along the Caspian Sea, I soon realized that I would also be witness to “winds of change”.

Indeed, so much had changed here since my last visit. Most visibly, the urban skyline is now speckled with construction cranes, reflecting a city busy growing upward – its physical outline seeming to transform before my eyes. But infrastructure is just one aspect of Baku’s modern story. Beyond the hectic expansion of concrete and metal, I was also able to observe exciting changes in technology and innovation that are helping to transform an integral part of this city’s life – its judicial services!

Modernizing property registration: Four lessons we can learn from Russia

Wael Zakout's picture
Also available in: Русский
 Wael Zakout

I just came back from a trip to Russia. Back in 2006 and 2007, I had traveled to Russia frequently as the lead for the Cadastre Development Project. This time - as a Global Lead for Land and Geospatial at the World Bank - I saw something I did not expect to see.

Privatization of real-estate properties and protecting property rights became two important pillars of transformation following the end of the Soviet era. But, while they were important policy goals in the 1990s, the system did not really function properly: rights were not fully protected and people waited for many months to register property transactions.

To reinvigorate Europe, we need more integration… of services

Doerte Doemeland's picture
Also available in: Русский | Română


To reinvigorate growth in Europe, European Central Bank President Mario Draghi called for more common projects in the European Union (EU). And he emphasized that these efforts need to meet a set of minimum bars: they should “…focus on those actions that deliver tangible and immediately recognisable results… [they] should complement the actions of governments; they should be clearly linked to people’s immediate concerns; they should unequivocally concern matters of European or global significance.”

We couldn’t agree more.

Cum pot fi moldovenii încurajați să contribuie la pensiile lor?

Yuliya Smolyar's picture
Also available in: English | Русский
Ultima mea postare a discutat provocările și refomele sistemului de pensii din Moldova, însă acum aș dori să mă axez pe stimulentele pentru contribuții în cadrul unui sistem de pensii. Această problemă este deosebit de importantă pentru o țară ca Moldova, unde pensiile pentru limita de vârstă sunt direct legate de stagiul de cotizare și nivelul veniturilor individuale.

Astfel de sisteme de pensii preconizează, de regulă, un anumit grad de redistribuire din considerente de echitate și atenuare a sărăciei. Totuși, redistribuirea excesivă reduce stimulentele pentru contirbuții în cadrul unui sistem de pensii.

O structură de stimulente eficace este esențială pentru a încuraja lucrătorii să contribuie mai mult în schimbul unei pensii suficiente la atingerea vârstei de pensionare. De ce? Pentru că, dacă nu există stimulente adecvate, oamenii vor evita să contribuie în cadrul unui sistem care nu oferă mai mult decât pensia minimă – indiferent de nivelul contribuției.

Astfel, în ceea ce privește structura stimulentelor, care sunt provocările specifice întâmpinate de Moldova?

How to encourage Moldovans to contribute to their pensions?

Yuliya Smolyar's picture
Also available in: Русский | Română
My last post discussed the challenges and reforms of Moldova’s pension system, but I would like to focus now on the incentives for contributing into a pension system. This issue is especially important for a country like Moldova, where old-age pensions are directly related to the number of contribution years and the level of individual earnings.

Such pension schemes typically envisage some level of redistribution to address poverty and equity concerns. However, excessive redistribution decreases the incentive to contribute to the pension system.

An effectively functioning incentives structure is critical to encouraging workers to contribute more in return for an adequate pension at retirement. Why? Because if the right incentives are not in place, people will avoid contributing into a system that doesn’t offer more than the minimum pension – regardless of the level of contribution.

So, in terms of incentives structure, what particular challenges does Moldova face?

Moldova: adio 2015 și salut 2016!

Alex Kremer's picture
Also available in: English | Русский
Kids from Moldova

 
Aș vrea să vă explic de ce Banca Mondială este optimistă în privința Moldovei.
 
Primul motiv pentru optimism. Situată la granițele celei mai mari piețe din lume – Uniunea Europeană – și având costuri ale forței de muncă care constituie o mică părticică din media UE, Moldova ar putea fi un magnet de investiții pentru consumatorul european. Zonele economice libere din Moldova demonstrează cât de atractivă poate fi țara pentru investitorii străini, atunci când afacerile sunt protejate de corupție și reglementări excesive. Astfel, în ziua în care cetățenii Moldovei vor obține o economie curată, ei vor constata o creștere explozivă în domenii precum industria ușoară, care va fi însoțită de o cerere sporită pentru forța de muncă și salarii mai mari. Iar creșterea economică mai rapidă va genera un volum sporit de finanțare pentru educație, sănătate și pensii mai decente.
 
Al doilea motiv pentru optimism. Moldova a depășit cel mai devastator șoc economic cauzat de recesiunea economică din Rusia, precum și seceta din 2015. După un declin de 2 la sută în 2015, previziunea noastră este că creșterea PIB va fi relansată ușor în 2016, până la 0,5 la sută, și va accelera până la 4 la sută în 2017.
 
Cu siguranță nu e cazul să ne facem iluzii. Nu există alte cuvinte care ar descrie mai potrivit recesiunea, seceta și frauda masivă în sectorul bancar, povara căreia o vor resimți generații de moldoveni. Frauda bancară se face parțial responsabilă de deprecierea leului, ratele înalte la dobânzi și creșterea prețurilor. Colaboratorii Băncii Mondiale trebuie să fie ghidați de considerațiuni economice și nu de emoții, dar nu-mi pot stăpâni sentimentul de indignare atunci când realizez că Ion sau Ioana vor trebui să plătească pentru lipsa de acțiune a autorităților în cazul fraudelor comise în cele trei bănci.
 
Dar prosperitatea Moldovei nu este un obiectiv distant. Astfel, pentru a-l atinge, e important să fie realizate următoarele acțiuni în 2016...

Moldova: farewell 2015 and hello 2016

Alex Kremer's picture
Also available in: Русский | Română
Kids from Moldova

Let me explain why the World Bank is optimistic for Moldova.
 
Reason for optimism number 1. On the edge of the largest market in the world - the European Union - and with labour costs a tiny fraction of the EU average, Moldova could be a magnet for investment for the European consumer. Moldova's Free Economic Zones show how attractive the country can be to foreign investors when businesses are protected from corruption and hassles. The day that Moldovans get a clean economy, therefore, they will see explosive growth in such areas as light manufacturing, for example, and with that will come higher demand for labour and better wages. And faster economic growth will mean more money to pay for decent education, health care and pensions.
 
Reason for optimism number 2. Moldova has already weathered the worst of the economic shock caused by Russia's economic downturn and the 2015 drought. After a 2 percent decline in 2015, we predict that GDP growth will resume slowly in 2016 to 0.5 percent and accelerate to 4 percent in 2017.
 
Yes, of course one should not be delusional. 2015 was a tough year for the economy. There is no other word to describe a recession, a drought and a massive bank fraud for which generations of Moldovans will bear the burden. The bank fraud takes part of the blame for the fall of the leu, high interest rates and rising prices. World Bank employees are supposed to be guided by economics, not by emotions, but I cannot help feeling outrage that the ordinary Ion or Ioana will have to pay for the authorities' tolerance of fraud in the three banks.
 
But prosperity is within Moldova's reach. So, for 2016 let’s do the following...

How can Russia grow out of recession?

Birgit Hansl's picture
Also available in: Русский

Russia’s economic woes continue: the recession deepened in the first half of 2015, severely impacting households, while the economy continued to adjust to the 2014 terms-of-trade shock, which saw oil prices being halved within a few months. In addition, investment demand has contracted for a third consecutive year.

Economic policy uncertainty, arising from an unpredictable geopolitical situation and the ongoing sanctions, caused private investment to decline rapidly as capital costs rose and consumer demand evaporated.

The record drop in consumer demand was driven by a sharp contraction in real wages, which fell by an average of 8.5% in the first six months of 2015 - illustrating the severity of the recession. The erosion of real incomes significantly increased the poverty rate and exacerbated the vulnerability of households in the lower 40% of the income distribution.

So, if oil prices remain low, how can Russia grow out of its recession?

Residential sector reform: Ukraine at the crossroads

Grzegorz Gajda's picture
Reform of the residential and utilities sector in Ukraine is now imminent, as much as the modernization of law enforcement or reform of the public health care system. In fact, Ukrainians deal with these areas on a daily basis and, historically, reforms in the residential sector were usually postponed until better times. First, it is important to explain why Ukraine finds itself in this situation. After gaining independence, Ukraine received, among other things, a tremendous amount of state-owned residential property.
 

How long is too long? When justice delayed is justice denied

Georgia Harley's picture
As the saying goes, ‘justice delayed is justice denied.’ Yet, across the world, court users complain that the courts take too long. For your regular court user facing endless talk from lawyers, reams of paper, and mounting legal bills, a court case can feel like it goes on…FOR….EV….ER.
 
But how long is too long? The question has arisen on each of my last four missions in as many months – from Kenya to Croatia to Serbia and back.
 
And it’s not a rhetorical question. Answers can assist client countries in analyzing their efficiency and devising reforms that improve both timeliness and user satisfaction. It also enables potential court users to better estimate how long it might take to resolve their dispute – allowing them to then adjust their expectations accordingly.
 
After all, better enabling people and businesses to resolve their disputes contributes to poverty reduction and shared prosperity.
 

Pages