Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Bilanțul progreselor și perspectivelor pentru Moldova

Maria Davalos's picture
Also available in: English | Русский

Odată cu apropierea sfârșitului de an, ținem instinctiv să facem bilanțul a tot ce am realizat și tot ce va fi inclus pe lista noastră de rezoluții pentru anul viitor. Însă, uneori, este bine de făcut un bilanț mai amplu, decât doar de la an la an.

Un raport recent face exact acest lucru! Reducerea sărăciei și prosperitatea împărtășită în Moldova: Progrese și perspective examinează ce a obținut Moldova în ultimul deceniu în materie de reducere a sărăciei și creștere incluzivă și care sunt provocările pentru anii următori.