Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Law and Regulation

Ljudi dobijaju veću moć pred srpskim sudovima

Georgia Harley's picture
Also available in: English


Šta se dešava ako imate pravni problem, a ne možete da priuštite advokata?
 
U Srbiji smo sada korak bliže da odgovorimo baš na to pitanje. Izradili smo vodič kojim se običnim građanima i privrednicima pomaže da se snađu u sudskom sistemu u Srbiji.