Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Climate Change

Proaktivan pristup u hvatanju ukoštac sa klimatskim ekstremima u Srbiji

Darko Milutin's picture
Also available in: English | Русский


Žestok i dugotrajni talas vrućina je ovog leta pogodio dobar deo centralne Evrope, uzrokujući deformacije šina na prugama u Srbiji i primoravajući najmanje 10 zemalja da proglase crveni meteoalarm zbog opasnosti po zdravlje stanovništva i štednje vode. Nekada retka neprijatnost, ekstremne vremenske pojave kao što je ova postaju sve uobičajenije u čitavom regionu – i sve opasnije.

Ovi izazovi su podstakli Vladu Srbije da tokom poslednjih nekoliko godina usvoji aktivan pristup građenju otpornosti na klimatske rizike i rizike od katastrofa.

Taking a proactive approach to climate extremes in Serbia

Darko Milutin's picture
Also available in: Српски | Русский

A severe and prolonged heat wave stifled much of Central Europe this summer, buckling train tracks in Serbia and forcing at least 10 countries to issue red alerts for health concerns and water conservation. Once a rare nuisance, extreme weather events like this are becoming more commonplace throughout the region – and more dangerous.

These challenges have prompted the government of Serbia to take a proactive approach to building resilience to climate and disaster risks over the last few years.