Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

disaster risk management

România: politicile publice eficiente și instituțiile pot să limiteze impactul dezastrelor naturale

Donato De Rosa's picture
Also available in: English


Banca Mondială a finalizat de curând Diagnosticul sistematic de țară care evidențiază vulnerabilitatea României față de dezastrele naturale. De-a lungul anilor, inundațiile, seceta și cutremurele au rezultat în mii de victime și miliarde de euro daune aduse infrastructurii fizice. Acestea au afectat capacitatea de producție a economie și i-au afectat în mod disproporționat pe cei săraci.

O țară vulnerabilă

În țările din întreaga lume apar deja dovezile impactului negativ al schimbărilor climatice care au făcut ca modelele de creștere din trecut să nu mai fie durabile și care au dus la regresul reducerii sărăciei și al prosperității comune.

România nu face excepție. Riscurile legate de climă și dezastrele naturale, incluzând creșterea incidenței inundațiilor grave pe continente și a secetelor tot mai intense și mai frecvente, devin „noua normalitate”, ceea ce are întotdeauna un preț ridicat.

Romania: good policies and institutions can limit the impact of natural disasters

Donato De Rosa's picture
Also available in: Română


The World Bank’s recently completed Systematic Country Diagnostic highlights Romania’s vulnerability to natural disasters. Over the years, floods, droughts and earthquakes have cost the country thousands of casualties and billions of euros in damages to physical infrastructure. They have hurt the economy’s productive capacity and disproportionately affected the poor.

A vulnerable country

Countries around the world are already seeing evidence of the damaging impact of climate change, which is making past growth patterns unsustainable and reversing progress made on poverty reduction and shared prosperity.

Working Across Borders to Improve Early Warnings in South Eastern Europe

Daniel Werner Kull's picture

A massive storm system brought historic flooding across South Eastern Europe in 2014, causing more than $2 billion in damages in Bosnia and Herzegovina and shrinking Serbia’s economy by nearly a full percent. Two years later, in August 2016, thunderstorms in the Former Yugoslav Republic (FYR) of Macedonia dropped 93 liters of precipitation per square meter in just a few hours, sparking flash floods in the capital, Skopje, that killed at least 21 people.
 
In both cases, some of these impacts could have been reduced by improving cross-border monitoring and forecasting while strengthening early warning services at a national level. Fortunately, governments are now working together to improve information exchanges across boundaries and strengthening regional early warning systems through the South-East European Multi-Hazard Early Warning Advisory System.

On shaky ground: Housing in Europe and Central Asia

Ashna Mathema's picture
Also available in: Русский
Housing in ECA


The social, political, and economic transition of countries across Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia over the last three decades has been a long and arduous process, and many challenges remain. Among them, an imminent concern is the seismic threat faced by certain housing typologies that are believed to have outlived their design lifespan, and suffer from serious deterioration and disinvestment.

Celebrating 85 years of Civil Protection in Romania to thank those who save lives, alleviate suffering and protect livelihoods

Tatiana Proskuryakova's picture
Also available in: Română

 
Romania recently celebrated 85 years of civil protection. In our day-to-day lives, we rarely pause to think of the decisive role played by civil protection agencies. But as soon as disaster strikes, these dedicated men and women lead efforts to save lives, protect livelihoods, and alleviate suffering. Your rescuer of the day may be a police officer directing evacuation, a volunteer providing first aid and shelter, a paramedic treating injuries, a weather forecaster providing timely advisories, or a local official coordinating actions. In other words, a well-functioning civil protection system is a diverse ecosystem of people and agencies - all with a clear and valuable role to play.

This was not always the case.

Sărbătorim 85 de ani de Protecţie Civilă în România, pentru a mulţumi celor care salvează şi protejează vieţi, şi uşurează suferinţa

Tatiana Proskuryakova's picture
Also available in: English


România a sărbătorit recent 85 ani de protecţie civilă. În viaţa de zi cu zi, rareori ne oprim pentru a reflecta asupra rolului decisiv jucat de agențiile de protecţie civilă. Dar imediat ce se produce un dezastru, aceşti oameni dedicaţi se află în fruntea eforturilor de salvare de vieţi omeneşti, de protecţie şi de uşurare a suferinţei. Salvatorul zilei poate fi un ofițer de poliţie care coordonează operaţiunile de evacuare sau voluntari care oferă prim ajutor şi adăpost, paramedici care îngrijesc rănile, meteorologii care oferă la timp informaţii despre fenomenele meteo sau autorităţile locale care coordonează diverse operaţiuni de salvare. Cu alte cuvinte, un sistem de protecţie civilă bine pus la punct reprezintă de fapt un ecosistem divers ce reuneşte oameni şi instituţii şi care joacă un rol foarte important.

Back to school? Expanding access to disaster-resilient schools in Turkey for Syrian children and host communities

Johannes Zutt's picture
Also available in: Türkçe | Русский


Today, Turkey hosts more refugees than any other single country—almost 3.3 million. The vast majority are fleeing the civil war in Syria, and almost half are under the age of 18. A devastating consequence of the children’s flight is the disruption of their education, with about one in four Syrian refugee children in Turkey—mostly in urban areas in southeastern and southern provinces—not in school.  Even so, due to tremendous efforts by the government of Turkey, about six in ten school-aged Syrian children now have access to either formal education facilities or temporary education centers in Turkey—a remarkable achievement, given the scale of the need and the rapidity with which it developed.

By the end of 2017, the Government aims to achieve full educational enrollment for all Syrian children.

Proaktivan pristup u hvatanju ukoštac sa klimatskim ekstremima u Srbiji

Darko Milutin's picture
Also available in: English | Русский


Žestok i dugotrajni talas vrućina je ovog leta pogodio dobar deo centralne Evrope, uzrokujući deformacije šina na prugama u Srbiji i primoravajući najmanje 10 zemalja da proglase crveni meteoalarm zbog opasnosti po zdravlje stanovništva i štednje vode. Nekada retka neprijatnost, ekstremne vremenske pojave kao što je ova postaju sve uobičajenije u čitavom regionu – i sve opasnije.

Ovi izazovi su podstakli Vladu Srbije da tokom poslednjih nekoliko godina usvoji aktivan pristup građenju otpornosti na klimatske rizike i rizike od katastrofa.

Taking a proactive approach to climate extremes in Serbia

Darko Milutin's picture
Also available in: Српски | Русский

A severe and prolonged heat wave stifled much of Central Europe this summer, buckling train tracks in Serbia and forcing at least 10 countries to issue red alerts for health concerns and water conservation. Once a rare nuisance, extreme weather events like this are becoming more commonplace throughout the region – and more dangerous.

These challenges have prompted the government of Serbia to take a proactive approach to building resilience to climate and disaster risks over the last few years.

Pages