Syndicate content

Türkiye’de genel sağlık sigortası: hırslı reformların baskılarından çıkan “altın öğütler”

Tim Evans's picture


Also available in English

Dünya Bankası’na katıldıktan iki gün sonra, Türkiye’nin Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) 10 yıllık bağımsız değerlendirmesin Lancet’te yayınlanması ile aynı zamana rastlayan genel sağlık sigortası (GSS) ile ilgili bir bakanlar toplantısına katılmak için Türkiye’ye seyahat ettim.