Syndicate content

domains

Türkiye ve Tunus’taki alan adı serbestleştirmesinden neler öğrenebiliriz?

Michel Rogy's picture
Also available in: English | Français

 

Afrika’daki özel şirketler –özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ)- arsında internet kullanımını en iyi şekilde nasıl  teşvik edebiliriz? Nüfusun çoğunluğunun 20 yaş altında olduğu ve mobil geniş bant hizmetlerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması sonucunda dijital kanallar[1] yoluyla bilgiye erişimin –bir önceki nesle göre-  giderek yaygınlaştığı bir kıtada bu sorunun önemi her geçen gün artmaktadır.

Bu soru aynı zamanda, müşterilerin ve iş ortaklarının bilgi ve iletişim teknolojilerini çok daha yoğun kullandığı artan ekonomik küreselleşme bağlamında büyüme ve rekabet gücü bakımından da büyük önem taşımaktadır.

What we can learn from domain name liberalization in Turkey and Tunisia

Michel Rogy's picture
Also available in: Français | Türkçe

 

How can we best promote the use of Internet by private companies – particularly small and medium-sized enterprises (SMEs) – in Africa? This question is of growing significance on a continent where most of the population is under 20 years of age and – compared to the previous generation – increasingly accessing information through digital channels[1] as a result of the rapid expansion of mobile broadband services.

This question is also crucial in terms of growth and competitiveness in the context of the growing economic globalization, where customers and business partners use information and communication technologies in a much more intensive manner.