Ask anybody in Moldova about the country’s most-popular attractions and they’ll likely mention Moldovan wineries, including the Cricova Wine Cellars, located about half an hour’s drive from…

Anna Akhalkatsi |

Спросите любого в Молдове о наиболее популярных достопримечательностях страны, и они скорее всего упомянут молдавские винодельни, в том числе расположенные примерно в получасе езды от Кишинева…

Anna Akhalkatsi |

Întrebați pe oricine din Moldova despre cele mai importante atracții ale țării și, probabil, vor menționa vinăriile moldovenești, inclusiv beciurile de la Cricova, aflate la o distanță de…

Anna Akhalkatsi |

Fumatul începe la o vârstă fragedă în Republica Moldova, iar vârsta medie a fumătorilor începători este 17 ani. Acesta constituie o problemă și mai mare în rândul bărbaților, întrucât 30 la sută…

Patricio V. Marquez, Irina Guban |

Smoking begins at a young age in Moldova, with people starting to smoke at the average age of 17 years old. It’s a bigger concern among men here, as 30 percent of men in Moldova smoke, according…

Patricio V. Marquez, Irina Guban |

Entering data. Photo: World Bank In the fiscal transparency arena, people often hear two conflicting claims. First, governments complain that few people take advantage of fiscal information that…

Paolo de Renzio, Massimo Mastruzzi |

După o pauză de doi ani, Banca Mondială a oferit Republicii Moldova suportul bugetar atât de necesar în noiembrie 2016. Această plată de 45 milioane de dolari SUA a reflectat încrederea noastră,…

Alex Kremer |

После двухлетнего перерыва в ноябре 2016 года Всемирный банк предоставил Молдове столь необходимую поддержку бюджета. Это фактическое предоставление 45 млн долл. отражало нашу уверенность в том,…

Alex Kremer |

After a two-year hiatus, the World Bank provided much-needed budget support to Moldova in November 2016. That disbursement of $45 million reflected our confidence that the Government and the…

Alex Kremer |