Available in English Ông Nguyễn Văn Khuyến (phải) và ông Tô Hoài Thương (trái). Ảnh: Flore de Preneuf/Ngân hàng Thế giới Năm ngoái chúng tôi đã giới thiệu cách nông dân Đồng Bằng Sông Cửu Long ứng…

Hyea Won Lee, Vikas Choudhary |