Në Bankën Botërore, e dimë se përfshirja sociale nuk është vetëm gjëja e duhur, por edhe ekonomikisht gjëja më e mençur për ta bërë. Shoqëritë më përfshirëse kanë më shumë gjasa që ta shfrytëzojnë…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

At the World Bank, we know that social inclusion is not only the right thing but also the economically smart thing to do. More inclusive societies are more likely to make the most of their entire…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

Мы, во Всемирном банке, осознаем, что социальная интеграция — это не только правильный, но и экономически разумный подход. Чем более инклюзивно общество, тем выше вероятность того, что оно будет…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

We all know, sadly, that lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people suffer discrimination and stigma. This happens around the world, particularly in developing countries. …

Dominik Koehler, Nicholas Menzies, Georgia Harley |

Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic Discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people is an all too familiar story. Members of this community are…

Georgia Harley, Dominik Koehler, Marko Karadzic |