When searching for an example of how a country can improve revenues through improved taxation, look no further than Poland. By increasing tax compliance and closing loopholes in the tax system,…

Piotr Arak |

When searching for an example of how a country can improve revenues through improved taxation, look no further than Poland. By increasing tax compliance and closing loopholes in the tax system,…

Piotr Arak |

Everyone who knows spatial planning has heard this famous quote of Socrates: “By far the greatest and most admirable form of wisdom is that needed to plan and beautify cities and human communities…

Marcel Ionescu-Heroiu, Grzegorz Aleksander Wolszczak |

Каждый, кто знаком с пространственным планированием, слышал эту знаменитую цитату Сократа: «Безусловно, самая высокая и самая замечательная форма мудрости — это то, что нужно планировать и…

Marcel Ionescu-Heroiu, Grzegorz Aleksander Wolszczak |

Facing one of the lowest fertility rates in the European Union (EU), the Government of Poland introduced a new family benefit program that had two objectives: encourage fertility and reduce child…

Karolina Goraus-Tańska, Gabriela Inchauste |

W obliczu jednego z najniższych współczynników dzietności w Unii Europejskiej (UE), polski rząd wprowadził nowy program wsparcia dla rodzin. To nowe świadczenie Rodzina 500+ miało służyć…

Karolina Goraus-Tańska, Gabriela Inchauste |

Zatem, co dalej?   Mając na uwadze powyższe wnioski, powstaje pytanie jak możemy najlepiej spożytkować 50 mld euro przeznaczane co roku przez UE na cele polityki spójności. Jakie działania powinny…

Thomas Farole, Soraya Goga |

Сите ние имаме редовни сметки за плаќање за сеприсутните услуги кои ги трошиме – било да се работи за комунални услуги (вода, затоплување, електрична енергија итн.), кредитни картички, членства…

Georgia Harley, Svetozara Petkova |

We all have regular bills to pay for the ubiquitous services we consume – whether they be for utilities (water, heating, electricity etc.), credit cards, memberships, or car payments.  But, not…

Georgia Harley, Svetozara Petkova |