Graduate intern, Ina Ajazi, shares her insights about the education system in Armenia.

Ina Ajazi |

Graduate intern, Ina Ajazi, shares her insights about the education system in Armenia.

Ina Ajazi |

Graduate intern, Ina Ajazi, shares her insights about the education system in Armenia.

Ina Ajazi |

Pravda je spora, kaže izreka. Međutim, može li je korištenje sudskih vještaka bar malo ubrzati? Ili su i oni sami kočnica pravde? Vještak je osoba koja posjeduje specijalistička znanja, čije…

Gladys Senderayi, Tatjana Sofijanic, Olga Šipka |

The wheels of justice turn slowly, so the saying goes. But can the use of expert witnesses help turn them a little faster? Or are they just cogs in the wheels? An expert witness is a person with a…

Gladys Senderayi, Tatjana Sofijanic, Olga Šipka |

It is a foggy afternoon in Sarajevo and the sound of the bell signals the end of classes for the day. The engineering school students rush out of the building, and while most scatter in different…

Cesar A. Cancho, Alan Fuchs Tarlovsky |

Maglovito je poslijepodne u Sarajevu i zvuk zvona označava kraj nastave za taj dan.  Učenici tehničke škole žureći izlaze iz zgrade, i dok se većina razilazi u različitim pravcima, neki od njih…

Cesar A. Cancho, Alan Fuchs Tarlovsky |

Being a labor economist by training, thinking about the skills of jobseekers, workers in the changing world of labor and students is an integral part of my everyday work-life and part of my…

Josefina Posadas, Mirey Ovadiya, Meliha Kozaric Fanning |

Obzirom da sam ekonomista rada, razmišljanje o vještinama onih koji traže posao, radnicima i studentima u svijetu rada koji se mijenja, predstavlja sastavni dio moje radne svakodnevnice i dio…

Josefina Posadas, Mirey Ovadiya, Meliha Kozaric Fanning |