ภาพโดย: Talashow / Shutterstock ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) คือ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่สังคมปราถนา เป็นรากฐานของการกระจายความมั่งคั่ง และการมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความยากจน  —…

Piotr Pawlak |

Photo: Talashow / Shutterstock [[tweetable]]Social inclusion: a core development objective in its own right, the foundation for shared prosperity[[/tweetable]], and a major player in poverty…

Piotr Pawlak |

College students in Vietnam. © World Bank As in much of the rest of the developing world, developing countries in East Asia and the Pacific (EAP) have made progress in closing many gender…

Sudhir Shetty |

This week, more than fifty donor governments and representatives of borrowing member countries are gathering in Nay Pyi Taw to discuss how the World Bank’s International Development Association (…

Victoria Kwakwa, Axel van Trotsenburg |

Photo: vinylmeister,   https://flic.kr/p/niguan I’m finally in Thailand celebrating our Development Marketplace for Innovation award from the World Bank…

Michele R. Decker |

Photo: vinylmeister,   https://flic.kr/p/niguan ในที่สุดก็ได้มาถึงประเทศไทยเพื่อฉลองรางวัลความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนา (Development Marketplace for…

Michele R. Decker |

Florina López habló de manera conmovedora sobre la discriminación que ha sufrido, por su doble condición de indígena y mujer, en la ceremonia de lanzamiento del nuevo informe del Grupo Banco…

Caren Grown, Jonna Lundwall |

There is a lot that development practitioners don’t know about the Pacific Islands. When it comes to the laws of these small island nations scattered throughout the ocean separating Asia and the…

Katrin Schulz, Yasmin Bin-Humam, Nayda L. Almodóvar-Reteguis., Paula Tavares, Isabel Santagostino |