I was recently awarded the honorary title of “Manbassador” by the Professional Women’s Network (PWN).  PWN is the leading Romanian organization promoting gender equality in the workplace. In…

Ismail Radwan |

Недавно я был удостоен почетного звания «Мэнбассадор» со стороны Профессиональной сети женских организаций (PWN). PWN является ведущей румынской организацией по продвижению гендерного равенства на…

Ismail Radwan |

Recent, Asociaţia Professional Women’s Network (PWN) mi-a acordat titlul onorific de „Manbassador“.  PWN este cea mai activă organizaţie din România care promovează egalitatea de gen la locul de…

Ismail Radwan |

Metropolitan development is important for Romania’s growth. An analysis prepared by the World Bank for the Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration (MRDPA) indicates…

Marcel Ionescu-Heroiu |

Развитие крупных городских агломераций имеет важное значение для роста Румынии. Анализ, подготовленный Всемирным банком для Министерства регионального развития и государственного управления…

Marcel Ionescu-Heroiu |

Dezvoltarea metropolitană este importantă pentru creşterea României. O analiză realizată de Banca Mondială pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) indică faptul…

Marcel Ionescu-Heroiu |

Grupul Banca Mondială a deschis biroul din București în anul 1991, iar în luna noiembrie a acestui an vom aniversa 25 de ani de activitate continuă în România. România a început colaborarea cu…

Elisabetta Capannelli |

In 1991, the World Bank Group opened its resident office in Bucharest and this November we will celebrate 25 years of continued presence in Romania. Romania joined the World Bank in 1972, yet it…

Elisabetta Capannelli |

В 1991 году Группа Всемирного банка открыла свое представительство в Бухаресте, в ноябре этого года мы будем отмечать 25-летие нашего постоянного присутствия в Румынии. Румыния стала членом…

Elisabetta Capannelli |

Performanța noilor State Membre ale Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește atingerea unui impact de dezvoltare mai ridicat și o convergență mai rapidă reprezintă o preocupare cheie la nivelul…

Marcel Ionescu-Heroiu |