วิธีการคิดใหม่ผ่านการประกวดผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ

Kanitha Kongrukgreatiyos |

Tapping the minds of children and youth for their ideas and solutions through an art competition called “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future.”

Kanitha Kongrukgreatiyos |

This blog post is part of a series for the 'Bureaucracy Lab', a World Bank initiative to better understand the world's public officials and explores a range of approaches to…

Daniel Rogger |

As part of the World Bank’s September 2019 global poverty update published a few weeks ago, metadata on the comparability of poverty estimates within countries over time was added to the PovcalNet…

R. Andres Castaneda Aguilar, Tony Fujs, Dean Mitchell Jolliffe, Christoph Lakner, Minh Cong Nguyen, Espen Beer Prydz |

Even though Thailand is now an upper-middle income country that has nearly eradicated extreme poverty, data show that poverty reduction has slowed down and have been uneven across the country.

Judy Yang |

ความยากจนและความเสมอภาคยังคงเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างประเทศไทย

Judy Yang |

Protecting ASEAN’s impressive gains over the past two decades will require prioritizing investments in people – that is, human capital.

Victoria Kwakwa |

A new report focuses on how Southeast Asia can overcome the still very significant barriers to the expansion of its digital economy.

Boutheina Guermazi, Natasha Beschorner |

Here are 7 things you need to know about taxing sugar-sweetened beverages.

Ceren Ozer |

A host of analyses over the last few years have examined the correlation between the size of an economy and its impact on climate. In addition, the costs and socio-economic consequences of climate…

Edie Purdie |