วิธีการคิดใหม่ผ่านการประกวดผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ

Kanitha Kongrukgreatiyos |

Tapping the minds of children and youth for their ideas and solutions through an art competition called “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future.”

Kanitha Kongrukgreatiyos |

As part of the World Bank’s September 2019 global poverty update published a few weeks ago, metadata on the comparability of poverty estimates within countries over time was added to the PovcalNet…

R. Andres Castaneda Aguilar, Tony Fujs, Dean Mitchell Jolliffe, Christoph Lakner, Minh Cong Nguyen, Espen Beer Prydz |

In the past decade, the GCC countries have made a number of steps towards improving women’s access to education, health care, and employment, as well as encouraging women to participate in…

Issam Abousleiman |

Clearly, Africa’s strong reform drive is cause for celebration. The sober truth, however, is that the world’s most difficult places for businesses are still largely found in Africa

Hafez Ghanem, Sérgio Pimenta |

Plusieurs pays du continent ont amélioré le climat de l’investissement sur leur territoire pour aider les entreprises à investir, à se développer et à créer des emplois.

Hafez Ghanem, Sérgio Pimenta |

Empowering women in Malaysia by promoting economic opportunities for them can go a long way towards fulfilling the country’s development potential.

Achim Schmillen, Mei Ling Tan |

Even though Thailand is now an upper-middle income country that has nearly eradicated extreme poverty, data show that poverty reduction has slowed down and have been uneven across the country.

Judy Yang |

ความยากจนและความเสมอภาคยังคงเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างประเทศไทย

Judy Yang |

The Critical Occupations List in Malaysia monitors occupational shortages and addresses these gaps for the future of the country’s labor market.

Harry Edmund Moroz |