يعاني العديد من البلدان النامية من وجود فجوات كبيرة في نصيب الفرد من تغطية البنية التحتية. على سبيل المثال، لا يزيد نصيب الفرد من قدرات توليد الكهرباء في هذه البلدان على خُمس نظيره في الاقتصادات…

Joaquim Levy, Zamir Iqbal |

Queen Alia International Airport, Jordan. © littlesam/Shutterstock [[tweetable]]In many developing countries, there are glaring gaps in the quantity of infrastructure per capita.[[/tweetable]] For…

Joaquim Levy, Zamir Iqbal |

Le nombre d’infrastructures par habitant est très insuffisant dans beaucoup d'économies en développement. Par exemple, la capacité de production d’électricité par personne ne représente dans…

Joaquim Levy, Zamir Iqbal |

Banca Mondială a finalizat de curând Diagnosticul sistematic de țară care evidențiază vulnerabilitatea României față de dezastrele naturale. De-a lungul anilor, inundațiile, seceta și cutremurele…

Donato De Rosa, Maja Murisic |

The World Bank’s recently completed Systematic Country Diagnostic highlights Romania’s vulnerability to natural disasters. Over the years, floods, droughts and earthquakes have cost the country…

Donato De Rosa, Maja Murisic |

Photo: World Bank
I get stirred up by all types of governance data, so in honor of the International Day for Universal Access to Information, I though I’d highlight a few efforts to measure…

Jim Anderson |

Социальная, политическая и экономическая трансформация стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, осуществляемая в последние три десятилетия, была долгим и трудным процессом, и многие…

Ashna Mathema, Alanna Simpson |

The social, political, and economic transition of countries across Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia over the last three decades has been a long and arduous process, and many…

Ashna Mathema, Alanna Simpson |

Photo: The central square of the old town. Brasov. Transylvania. By Ann Stryzhekin/ Shutterstock When U.S. Commodore Matthew Perry arrived in Yokohama in 1854, it was a backwater village in Japan…

Marcel Ionescu-Heroiu, Yuko Okazawa |

Красивые дома, недавно возведенные в пустынном месте. Не может быть лучшего отражения последствий румынской эмиграции, которую Всемирный банк проанализировал в недавно опубликованном докладе. Если…

Donato De Rosa, Giuseppe Russo, Andrei Silviu Dospinescu |