A new report focuses on how Southeast Asia can overcome the still very significant barriers to the expansion of its digital economy.

Boutheina Guermazi, Natasha Beschorner |

في فيلم الخريج عام 1986، وهو من كلاسيكيات السينما العالمية، يتأمل بن برادوك - الذي يلعب دوره داستن هوفمان - مستقبله. وقد أخبره أحد أصدقاء العائلة حسن النية أن يدرس مستقبله جيدًا.

أنجالي أشاريا |

到2019年年中,全世界已然认识到了滥用塑料制品引发的灾难。全球不仅需要重振塑料垃圾回收利用行业,也急需开发出新材料、新业务模式、新技术以及新融资工具。

Anjali Acharya |

To optimize the benefits of trade, trade facilitation efforts should aim to reduce the cost of trading across borders for everyone, not just large corporations. Many of smaller-scale trading…

Heidi Stensland Warren , Maria Liungman, Aileen Yang |

Gần đây tôi có bài trình bày tại hội thảo về thuế thuốc lá tại Hòa Bình, Việt Nam. Hội thảo do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức…

Patricio V. Marquez |