Այս միտքն արտահայտում է ընդհանուր տրամադրվածությունը Հայաստանում և նորածինների բնականոն սեռային համամասնության հետզհետե մեծացող շեղման հիմքն է հանդիսանում: Այսօր Հայաստանում նորածինների սեռային…

Giorgia DeMarchi, Nora Dudwick |