วิธีการคิดใหม่ผ่านการประกวดผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ

Kanitha Kongrukgreatiyos |

Tapping the minds of children and youth for their ideas and solutions through an art competition called “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future.”

Kanitha Kongrukgreatiyos |

Ranking third globally, South Asia generates a staggering 334 million metric tons of solid waste every year, and most of it is plastic that ends up in the ocean. But the region is also at the…

Hartwig Schafer |

Open defecation is the practice of people defecating outside, such as in street gutters, behind bushes or into open bodies of water. Between 2000 and 2017, the world nearly...

Haruna Kashiwase |

The future of the sanitation economy: Perspectives on World Toilet Day

Maria Angelica Sotomayor, Martin Gambrill |

This blog post is part of a series for the 'Bureaucracy Lab', a World Bank initiative to better understand the world's public officials and explores a range of approaches to…

Daniel Rogger |

As part of the World Bank’s September 2019 global poverty update published a few weeks ago, metadata on the comparability of poverty estimates within countries over time was added to the PovcalNet…

R. Andres Castaneda Aguilar, Tony Fujs, Dean Mitchell Jolliffe, Christoph Lakner, Minh Cong Nguyen, Espen Beer Prydz |

World Bank South Asia Region team provides a platform for conversations about regional connectivity and helps find common ground between country priorities and regional integration.

Mandakini Kaul |

South Asia is home to some of the world’s countries most vulnerable to climate change. In the past decade alone, nearly 700 million people—half of the region’s population—were affected by one or…

Ditte Fallesen, Haris Khan, Ahsan Tehsin, Atishay Abbhi |