มีโอกาสสูงที่คุณทำงานอยู่ในภาคบริการ  ประเทศไทยมีงานในภาคบริการถึง 17 ล้านตำแหน่งหรือร้อยละ 40 ของกำลังแรงงานไทย ภาคบริการครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้ง การท่องเที่ยว การค้าปลีก สุขภาพ การสื่อสาร…

Ulrich Zachau |

There’s a good chance you work in the service sector. Services account for 17 million jobs in Thailand, or approximately 40 percent of the Thai labor force. It encompasses diverse industries such…

Ulrich Zachau |

Une nouvelle année qui s’achève, et ainsi que le veut la tradition, nous vous proposons de découvrir une rétrospective de l’année 2016 sur nos réseaux sociaux. Facebook : les 4 publications qui…

Liviane Urquiza |

Forest monitoring efforts in Phu Khao Khouay, Vientiane Province, Laos PDR. Photo credit: Hannah McDonald If ever there was a year to make significant progress on forest conservation and climate…

Ellysar Baroudy |

ภาพโดย: Talashow / Shutterstock ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) คือ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่สังคมปราถนา เป็นรากฐานของการกระจายความมั่งคั่ง และการมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความยากจน  —…

Piotr Pawlak |

Kazakhstan. Photo: Kubat Sydykov / World Bank How large is the share of public procurement to GDP in middle-income and low-income countries and how it is evolving? If sizable, can public…

Simeon Djankov, Federica Saliola, Asif Islam |

Photo: Talashow / Shutterstock [[tweetable]]Social inclusion: a core development objective in its own right, the foundation for shared prosperity[[/tweetable]], and a major player in poverty…

Piotr Pawlak |

Cette page en : English Photo: Philippe Lissac, 2011 CGAP Photo Contest Même si la route reste encore longue, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a accompli des progrès…

Estelle Lahaye |

J’étais récemment au Kenya où j’ai rencontré des agriculteurs expérimentés. Ils m’ont fait visiter leur exploitation et m’ont parlé des problèmes auxquels ils devaient faire face depuis quelques…

Vikas Choudhary, Amadou Ba |