มีโอกาสสูงที่คุณทำงานอยู่ในภาคบริการ  ประเทศไทยมีงานในภาคบริการถึง 17 ล้านตำแหน่งหรือร้อยละ 40 ของกำลังแรงงานไทย ภาคบริการครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้ง การท่องเที่ยว การค้าปลีก สุขภาพ การสื่อสาร…

Ulrich Zachau |

There’s a good chance you work in the service sector. Services account for 17 million jobs in Thailand, or approximately 40 percent of the Thai labor force. It encompasses diverse industries such…

Ulrich Zachau |

Forest monitoring efforts in Phu Khao Khouay, Vientiane Province, Laos PDR. Photo credit: Hannah McDonald If ever there was a year to make significant progress on forest conservation and climate…

Ellysar Baroudy |

ภาพโดย: Talashow / Shutterstock ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) คือ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่สังคมปราถนา เป็นรากฐานของการกระจายความมั่งคั่ง และการมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความยากจน  —…

Piotr Pawlak |

Kazakhstan. Photo: Kubat Sydykov / World Bank How large is the share of public procurement to GDP in middle-income and low-income countries and how it is evolving? If sizable, can public…

Simeon Djankov, Federica Saliola, Asif Islam |

Photo: Talashow / Shutterstock [[tweetable]]Social inclusion: a core development objective in its own right, the foundation for shared prosperity[[/tweetable]], and a major player in poverty…

Piotr Pawlak |

Will cash and checks still exist 15 or 20 years from now given the increasing digitization of money? Is the smartphone our new bank? Will many people working in the financial sector industry lose…

José de Luna-Martínez, Wei Zhang |

Despite Thailand’s success in expanding educational access, new empirical evidence suggests that much more needs to be done to maximize the potential of its students. The 2012 PISA reading…

Dilaka Lathapipat, Lars Sondergaard |

College students in Vietnam. © World Bank As in much of the rest of the developing world, developing countries in East Asia and the Pacific (EAP) have made progress in closing many gender…

Sudhir Shetty |