© مجموعة البنك الدولي يوجد في العالم اليوم نحو 68.5 مليون من النازحين قسراً، أكثر من 25 مليوناً منهم يُعتبرون لاجئين. وقرابة 85% منهم تُؤويهم بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل ذات موارد محدودة مثل…

الدكتور جيم يونغ كيم |

© World Bank Group [[tweetable]]There are about 68.5 million forcibly displaced people in the world today, of which more than 25 million are considered refugees.[[/tweetable]] Almost 85 percent of…

Jim Yong Kim |

Photo: Trocaire | Flickr Creative Commons In war-torn post-1991 Somalia, running water was a scarce commodity, to the misfortune of millions of people. Members of local communities rose to the…

Yolanda Tayler, Nazaneen Ismail Ali, Simeon Sahaydachny, Nataliya Langburd Wright |

Tim Cordell, Cartoonstock.com We know that the justice system dampens the business climate in many of the countries where we work. In Bank reports, national strategies, and in common parlance, we…

Georgia Harley, Olga Šipka |

Tim Cordell, Cartoonstock.com Мы знаем, что система правосудия омрачает деловой климат во многих странах, в которых мы работаем. В докладах Всемирного банка, национальных стратегиях и просто в…

Georgia Harley, Olga Šipka |

Сите ние имаме редовни сметки за плаќање за сеприсутните услуги кои ги трошиме – било да се работи за комунални услуги (вода, затоплување, електрична енергија итн.), кредитни картички, членства…

Georgia Harley, Svetozara Petkova |

We all have regular bills to pay for the ubiquitous services we consume – whether they be for utilities (water, heating, electricity etc.), credit cards, memberships, or car payments.  But, not…

Georgia Harley, Svetozara Petkova |

Our continued belief in the enormous resourcefulness, resilience and sheer drive of young Arab women has yet again been reconfirmed. 

Ayat Soliman, Olivier Lavinal |

Les espoirs que nous plaçons depuis longtemps dans les immenses ressources dont font preuve les jeunes femmes du monde arabe en termes de volonté, d’ingéniosité et de résilience ont une nouvelle…

Ayat Soliman, Olivier Lavinal |