มีโอกาสสูงที่คุณทำงานอยู่ในภาคบริการ  ประเทศไทยมีงานในภาคบริการถึง 17 ล้านตำแหน่งหรือร้อยละ 40 ของกำลังแรงงานไทย ภาคบริการครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้ง การท่องเที่ยว การค้าปลีก สุขภาพ การสื่อสาร…

Ulrich Zachau |

There’s a good chance you work in the service sector. Services account for 17 million jobs in Thailand, or approximately 40 percent of the Thai labor force. It encompasses diverse industries such…

Ulrich Zachau |

There is now a huge window of opportunity for South Asia to create more apparel jobs, as rising wages in China compel buyers to look to other sourcing destinations.  Our new report – Stitches to…

Ritika D’Souza |

Volatility in financial markets gets wide attention in the public eye. Less noticed is what we in the development world call macroeconomic volatility—faster-than-desired swings in the broad forces…

Francisco G. Carneiro, Ha Minh Nguyen, Rei Odawara |

Also available in: Français | العربية   A boat trip from Port Elizabeth to Kingstown, in the Caribbean country of Saint Vincent and the Grenadines, is a one-hour trip that locals take several…

Valerie Lorena |

El viaje en barco desde Port Elizabeth a Kingstown, en el país caribeño de San Vicente y las Granadinas, es un trayecto de una hora que los lugareños hacen varias veces al día. Durante uno de…

Valerie Lorena |

¿Sabía que alrededor de 3, 7 millones de personas fallecieron en 2012 en el mundo a raíz de enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica ambiental? Esta cantidad, que  es casi la…

Paula Caballero |

Знаете ли вы, что в 2012 году во всем мире от болезней, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, умерло около 3, 7 миллиона человек? То есть от поддающихся профилактике заболеваний каждый…

Paula Caballero |