مواقع التواصل الاجتماعي أدوات نقوم من خلالها بالتواصل المباشر معكم في شتى أنحاء الأرض. وبها نشارككم أيضا أخبارنا ومشاريعنا وخططنا الهادفة لإنهاء الفقر المدقع في العالم وتعزيز الرخاء المشترك. ومن…

بسام سبتي |

Grupul Banca Mondială a deschis biroul din București în anul 1991, iar în luna noiembrie a acestui an vom aniversa 25 de ani de activitate continuă în România. România a început colaborarea cu…

Elisabetta Capannelli |

Natural resources management, particularly in the extractives industry, can make a meaningful contribution to a country’s economic growth when it leads to linkages to the broader economy. To…

Gözde Isik |

When development practitioners such as ourselves think of poverty, the EU is not what comes to mind first. While it is true that average incomes are higher in Europe than in most regions of the…

Doerte Doemeland, Gabriela Inchauste |

Когда специалисты-практики в области развития, такие как мы, размышляем о бедности, в первую очередь на ум приходит, конечно же не ЕС. И хотя средний уровень доходов в Европе выше, чем в…

Doerte Doemeland, Gabriela Inchauste |

Volatility in financial markets gets wide attention in the public eye. Less noticed is what we in the development world call macroeconomic volatility—faster-than-desired swings in the broad forces…

Francisco G. Carneiro, Ha Minh Nguyen, Rei Odawara |

  I first moved to Romania in 1998. It was a very different place back then. Stalls of CDs, clothing, pretzels (“covrigi”), and inexpensive electronic gadgets walled the sidewalks of a street that…

Victor Neagu |

În anul 1998 m-am mutat pentru prima oară în România. Pe atunci aceasta era complet diferită. Chioșcurile cu CD-uri, haine, covrigi și dispozitive electronice ieftine împânzeau trotuarele străzii…

Victor Neagu |