Availalbe in: English Với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam, Đồng Tháp chưa hẳn là địa phương đầu tiên họ nghĩ đến. Nằm sâu ở miền Tây Nam Bộ, Đồng Tháp được coi là vùng xa - để lái…

Christine Qiang, Abhishek Saurav |

Quy hoạch phân khu theo thửa đất (Nguồn: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn) Công nghệ ngày nay có thể làm được những điều…

Ran Goldblatt, Kai Kaiser, Huong Thi Lan Tran, Kien Vu |

 Trước thềm Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 9 tại Kuala Lumpur, vẫn còn một tồn tại đang thách thức công cuộc thực hiện Chương trình Nghị sự Phát triển Đô thị mới, đó là làm sao chính phủ các…

Abhas Jha |