© World Bank La semana pasada, publicamos el informe Mujer, empresas y derecho, en que se concluyó que a pesar de los avances considerables en la mejora de los derechos legales de las mujeres en…

Annette Dixon |

© World Bank На прошлой неделе мы опубликовали доклад «Женщины, бизнес и право», в котором говорится о том, что несмотря на достигнутый многими странами за последнее десятилетие значительный…

Annette Dixon |

Purnima Devi Barman et « l’armée du Hargila » récompensées pour leur travail en faveur de la protection du marabout argala. Photo : © Avec la permission de Purnima Devi Barman. Les projets de…

Claudia Sobrevila, Leeanne Alonso |

在纪念2018年国际妇女节之际,投资于人、尤其是投资于妇女和女童,比以往任何时候都更加刻不容缓。 技能、知识和专门技能,统称为人力资本,已成为全球财富的一个巨大组成部分,超过了工厂、工业或自然资源等生产性资本。 但是,人力资本财富在全世界分布不均,国家越发展,它在财富中占的份额越大。那么,发展中国家如何建立人力资本、为技术要求更高的未来做好准备呢? 回答是,…

金墉 |

مع احتفالنا باليوم الدولي للمرأة عام 2018، ليس هناك حاجة أكثر من الوقت الحالي للاستثمار في البشر، لا سيما النساء والفتيات. فقد أصبحت المهارات والمعارف والخبرات - التي تسمى مجتمعة رأس المال البشري…

الدكتور جيم يونغ كيم |

Այս միտքն արտահայտում է ընդհանուր տրամադրվածությունը Հայաստանում և նորածինների բնականոն սեռային համամասնության հետզհետե մեծացող շեղման հիմքն է հանդիսանում: Այսօր Հայաստանում նորածինների սեռային…

Giorgia DeMarchi, Nora Dudwick |

Credit: Arne Hoel From my corner of the World Bank, the development objective of promoting gender equality can seem vague or unrelated to what we do. We can give three cheers for our colleagues…

Christine Shepherd |

今天是国际妇女节。今年妇女节的主题是“赋权女性,赋权人类——用图片记录!”联合国正鼓励全世界构建一个妇女和女童有机会参政、获得教育和收入以及在无暴力和歧视现象社会生活的世界。其中,我本人特别关注最后一点,即女性在无暴力和歧视现象社会生活。 为响应这一行动,我们正在Instagram网站开展一项主题为“#SheIsInspiration(他就是鼓舞)”的微型运动,旨在为全世界女性赋权大声疾呼…

Zubedah Robinson |

全球女性的劳动力参与率为55%,而男性为82%。在很多国家,女性比男性更有可能在家族企业如店铺和农场从事无报酬的工作。更多内容,请查阅世界银行性别统计门户网站。

Tariq Khokhar |

Walk into Zahra Youssouf Kayad’s office and you’ll see colorful local artwork on the walls. One picture depicts a woman making straw brooms. “Whenever I go to other parts of the country, I ask to…

Roger Fillion |