Syndicate content

Jim Anderson

Country Manager for Mongolia
James Anderson (Jim) is currently the World Bank's Country Manager for Mongolia, a country familiar to him from his time there in the mid-1990s. Before returning to Mongolia, Jim spent six years working on a range of governance issues in Vietnam, focusing access to information, transparency, anticorruption, and human rights. Prior to joining the team in Vietnam, Jim worked on governance, notably anticorruption and judicial reform, in the transition countries of central and eastern Europe and the former Soviet Union. Jim’s earlier work in Mongolia focused on the informal sector and the impacts of large-scale privatization. A confirmed “governance data junkie”, he is making no effort to kick the habit. He received his PhD in Economics from the University of Maryland. 

Жэймс Андерсон

Монгол Улсыг хариуцсан Менежер бөгөөд Суурин төлөөлөгч, Зүүн Ази, Номхон далайн орнууд ба нутаг дэвсгэрүүд

1990-ээд оны дунд үеэд Монгол улсад ажиллаж байсан туршлагатай Жэймс Андерсон (Жим) нь өдгөө Дэлхийн Банкны Монгол Улсыг хариуцсан Менежер бөгөөд Суурин төлөөлөгчөөр ажиллаж байна. Уг албанд томилогдохоосоо өмнө тэрээр мэдээллийн хүртээмжтэй болон ил тод байдлыг хангах, авилгатай тэмцэх, хүний эрхийг хамгаалах зэрэг засаглалын асуудлуудыг хариуцан Вьетнам улс дах Дэлхийн Банкны төлөөлөгчийн газар зургаан жил ажилласан. Жим Төв, Зүүн Европ болон хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан шилжилтийн улс орнуудын засаглал, тэр дундаа авилгатай тэмцэх болон шүүхийн шинэчлэлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай. Тэрээр 1990-ээд онд Монголд ажиллахдаа албан бус сектор болон томоохон өмч хувьчлалуудын үр нөлөөг судалж байв. Жим засаглалын чиглэлээр мэдээ мэдээлэл цуглуулж, судалгаа хийх хоббигоо цаашид ч үргэлжлүүлэх сонирхолтой. Тэрээр Мэриландын Их сургуулиас Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.

Pages