Syndicate content

Tim Evans

Tim Evans's picture
Senior Director, Health Nutrition and Population Global Practice
Timothy G. Evans is the Senior Director of the Health, Nutrition and Population Global Practice at the World Bank Group. Dr. Evans has been active in the international health arena for more than 20 years.

Before joining the World Bank, he was the Dean of the James P. Grant School of Public Health of BRAC University in Bangladesh. Previously, he served as Assistant Director General at the World Health Organization, heading the Evidence, Information, Research and Policy Clusters, where he oversaw the production for the annual World Health Report. Dr. Evans has been a leader in career, notably through his work with the Rockefeller Foundation and the Harvard School of Public Health and with his contributions to the development of innovative partnerships, including the Global Alliance on Vaccines and Immunization, INDEPT and Health Metrics networks, the Global Health Workforce Alliance and the World Alliance for Patient Safety.

Dr. Evans earned his DPhil in agricultural economics at Oxford, and pursued medical and postgraduate studies at McMaster and Harvard Universities.


Direktör, Sağlıklı Beslenme ve Nüfus – İnsani Kalkınma Ağı

Timothy G. Evans Dünya Bankası’nda Sağlıklı Beslenme ve Nüfus Direktörüdür. Dr. Evans 20 yılı aşkın bir süredir uluslararası sağlık alanında aktif görev yapmaktadır.

Dünya Bankası’na katılmadan önce Bangladeş’te bulunan BRAC Üniversitesi’nde, James P. Grant Halk Sağlığı Enstitüsü’nün Dekanıydı. Daha önce Dünya Sağlık Örgütünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve yıllık Dünya Sağlık Raporunun çıkarılmasını denetlediği Kanıt, Bilgilendirme, Araştırma ve Politika Gruplarına (Evidence, Information, Research and Policy Clusters) başkanlık etmiştir. Dr. Evans, Rockefeller Vakfı ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi’nde (Harvard School of Public Health) yürüttüğü çalışmalar ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (Global Alliance on Vaccines and Immunization), INDEPT ve Sağlık Ölçüm (Health Metrics) ağları, Küresel Sağlık İşgücü İttifakı (Global Health Workforce Alliance) ve Dünya Hasta Güvenliği İttifakı (World Alliance for Patient Safety) gibi yenilikçi ortaklıkların geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı kariyerinde lider konuma ulaşmıştır.

Dr. Evans doktora derecesini Oxford Üniversitesi, Tarımsal Ekonomi bölümünden almış ve McMaster ve Harvard Üniversitelerinde tıbbi ve lisansüstü çalışmalar yürütmüştür.