World Bank Voices
Syndicate content

South Asia

Forum sonrası ormanların görünümü

Peter Dewees's picture
Also available in: English

Birkaç hafta önce İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Orman Forumu’nun 10. Oturumunun açılışı ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orman kaybının durdurulması konusunun ciddiye alınması yönünde küresel topluluğa yaptığı ateşli çağrı ile ilgili bir blog yazısı yazmıştım. Başbakan Erdoğan bu çağrıyı alışılmadık bir şekilde iklim değişikliği veya biyolojik çeşitlilik kaybı ile ilgili endişelere herhangi bir atıfta bulunmadan yapmıştı; bunun yerine basit bir şekilde “bunu ahlaki sorumluluk gereği gerçekleştirmemiz gerekiyor” demişti.
 
Erdoğan konuşmasında "İnsanlığın karşı karşıya olduğu küresel tehditler ‘bana ne başkasından’ deme lüksünü ortadan kaldırıyor’” demiş ve eklemişti: “Biz sadece gövde taşıyan, gövdesinin üzerine kafa, o kafanın içinde beyin taşıyan fizyolojik varlıklar değiliz. Biz kalp, ruh ve vicdan taşıyoruz.”
 
Peki günlerce süren tartışmaların ve müzakerelerin sonucunda BM Forumu neyi başardı? Forum, Erdoğan’ın çağrısına karşılık verdi mi?
 
Her ne kadar bunu hemen görmek mümkün olmasa da, bu soruların cevabı tek kelime ile “evet”. Parantez içinde ifade edilen  metnin neticede daha açık bir anlayışa ve somut eyleme yol açtığı bu tip müzakerelerde görüşlerin birbirine yavaş bir şekilde yakınlaşması her zaman belirgin bir şekilde gözlemlenemeyebilir.

The Landscape for Forests after the Forum

Peter Dewees's picture
Also available in: Türkçe

A couple of weeks ago, I blogged about the opening of the 10th Session of the United Nations Forum on Forests, in Istanbul, and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s impassioned challenge to the global community to get serious about stopping the loss of forests. Unusually, he did this without reference to the usual concerns about climate change or biodiversity loss, but instead quite simply said – we have a moral responsibility to stop this.

"The global threats which humanity faces eliminate the luxury of saying, ‘What do I care?’” Erdoğan said. “We are not only creatures of bodies, heads, and brains. We carry hearts, we carry souls, and we carry a conscience.”

So what did the UN Forum accomplish after days of discussions and negotiations?  Did the Forum rise to Erdoğan's challenge?

Fighting Black Carbon as Oceans & Temperatures Rise

Rachel Kyte's picture

Scripps Institution of OceanographyLast week, the Scripps Institution of Oceanography released data showing that CO2 atmospheric levels had briefly passed 400 parts per million (ppm) and were close to surpassing that level for sustained periods of time. This is bad news. At 450 ppm, scientists anticipate the world will be 2 degrees Celsius warmer than pre-industrial times, and world leaders have agreed that’s a point of dangerous consequences.

Along with this grim news came important new research findings from Professor V. Ramanathan of the Scripps Institution at the University of California, San Diego, and other researchers regarding short-lived climate pollutants – black carbon, methane tropospheric ozone and some hydrofluorocarbons (HFCs). While we continue – and must continue – to hammer away at reducing CO2 emissions, their work supports the argument that also reducing these short-lived climate pollutants (SLCPs) can have an immediate effect on slowing warming and the resulting sea-level rise.

An Accounting System Worthy of Earth Day: Natural Capital Accounting

Rachel Kyte's picture
When presidents, prime ministers, and government ministers of more than 60 nations put their countries’ names behind natural capital accounting last year at Rio+20, something shifted. Countries wanted a better way of measuring progress that went beyond GDP and factored in nature and its services.

Clearly that was no flash in the pan. Last week, I chaired a high-level ministerial dialogue on the margins of the IMF-World Bank Spring Meetings where government ministers and senior representatives of more than 40 countries came together to compare notes on how natural capital accounting is working for them.

Country after country – represented by finance, development, or environment ministers – talked about how natural capital accounting fit their countries’ priorities and how it could be a tool to address some of their key policy challenges. With each statement from the floor, it was clear that natural capital accounting is no longer an academic concept. It is alive and well and being utilized across the world in developing, middle, and high-income countries.

Why Finance Ministers Care About Climate Change & Sustainable Development

Rachel Kyte's picture

If you want to fundamentally change how countries use energy, value their natural environments, or combat climate change, you have to talk to the people who hold the purse strings.

That’s what we’re doing this week. Finance ministers from countries around the world are in Washington for the annual World Bank/IMF Spring Meetings. We’re talking with them about these issues and more as we help countries shift to more sustainable development.

Underlying everything: climate change. This isn’t just an environmental challenge – it’s a fundamental threat to economic development and the fight against poverty. I can’t repeat that often enough. If the world does not take bold action now, a disastrously warming planet threatens to put prosperity out of reach for millions and roll back decades of development.

On the Path to Resilient Development – 2015 & Beyond

Francis Ghesquiere's picture

Available 日本語

Building a sea wall in Kiribati. Lauren Day/World Bank

These are exciting days at the World Bank Group. We are getting ready to receive delegates from our 188 member countries, who will gather in Washington for the WBG-IMF Spring Meetings.

It is an especially important time for the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) and the disaster risk management team at the World Bank, as we prepare to host – together with the European Union, the Government of Japan, and USAID – the fourth round of the Resilience Dialogue. This round we are focusing on the role disaster and climate resilience can play in the post-2015 development framework.

Disaster and climate risks were not addressed as part of the original framework of the Millennium Development Goals (MDGs). Recent experience has provided countless examples of the devastating impacts of disasters – impacts that go well beyond dollar signs or GDP statistics. It has become evident that disaster and climate risks are impediments to the achievement of poverty reduction and sustainable development goals, and should therefore be integrated in the development framework that will replace the MDGs.

An Emotional Start to the 10th UN Forum on Forests

Peter Dewees's picture
Also available in: Türkçe

Prime Minister of Turkey Recep Tayyip Erdogan speaks at the UN Forum on Forests. Photo courtesy of IISD/Earth Negotiations BulletinUnited Nations events, usually crowded with diplomats and technocrats, aren’t normally those which raise a lot of emotion – though there have been exceptions. I remember in particular the admonition from a delegate of Papua New Guinea to the UNFCCC COP a couple of years ago that if the United States wasn’t going to lead on tackling climate change, then it should at least get out of the way. Or last year in Doha, when the delegate from the Philippines complained that "… as we vacillate and procrastinate here, the death toll is rising" from a recent typhoon in his country.

Yesterday, the 10th Session of the UN Forum on Forests opened with an especially heartfelt plea from Turkey’s prime minister that departed from the usual platitudes of global leaders when it comes to the environment.

10. BM Orman Forumuna Duygusal Başlangıç

Peter Dewees's picture
Also available in: English

Prime Minister of Turkey Recep Tayyip Erdogan speaks at the UN Forum on Forests. Photo courtesy of IISD/Earth Negotiations BulletinGenellikle diplomatların ve teknokratların doldurduğu Birleşmiş Milletler etkinlikleri, bazı istisnalar olsa da normal olarak çok fazla duygusal toplantılar değildir. Özellikle birkaç yıl önce UNFCC COP toplantısında Papua Yeni Gine temsilcisinin eğer Amerika Birleşik Devletleri iklim değişikliği ile mücadeleye önderlik etmeyecekse en azından yoldan çekilmesi gerektiği yönündeki uyarısını hatırlıyorum. Veya geçtiğimiz yıl Doha’da yapılan toplantıda Filipinler temsilcisinin ülkesinde kısa süre önce yaşanan tayfun ile ilgili olarak "… biz burada kararsızlık içinde beklerken ve oyalanırken ölü sayısı yükselmeye devam ediyor" şeklinde şikayet ettiğini hatırlıyorum.

Dün BM Orman Forumu 10. Oturumu Türkiye başbakanının çevre konusunda küresel liderlerin olağan klişelerinden farklı olarak içten bir çağrısı ile açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Forumu şu sözlerle açtı:
“Eğer üzerimize giydiğimiz elbise Bangladeş’te 5 yaşındaki bir çocuğun umutlarıyla dokunduysa, eğer aracımıza koyduğumuz benzin Libya’da bir masumun kanıyla karıştıysa, eğer çocuklarımıza verdiğimiz çikolata Afrika’nın nehirlerine zehir kattıysa, eğer üzerimize giydiğimiz palto bir hayvan türünün yok olmasına sebep olduysa, evimizdeki mobilya yağmur ormanlarını yağmaladıysa, bu döngüden, böyle bir küreselleşmeden, böyle bir ticaretten rahatsız olmak, bunu derinlemesine sorgulamak ve buna çareler üretmek zorundayız…

Talking to 4,000 Women & Men about Gender: What Surprised Us Most

Stacy Morford's picture

In a new study on gender equality, researchers asked 4,000 people in 20 countries to describe the gender norms in their communities and the influence those norms have on their lives and their every-day decisions. The researchers spoke with men and women, youth and adults, living in villages and cities in developing countries, as well as higher income countries.

Here, three of the researchers describe their most memorable experiences from the interviews and the findings that surprised them the most.

The Fight to End Wildlife Crime Is a Fight for Humanity

Valerie Hickey's picture

Available in ไทย

Elephants in Kenya. Curt Carnemark/World Bank

Elephant ivory is on the march. Not elephants, but their ivory. The elephants are left bloodied and dead on the range. So are many rangers who work to protect a country’s natural capital. In the past 10 years, over 1,000 rangers have been murdered in 35 countries alone; the International Ranger Federation tell us that as many as 5,000 may have been murdered worldwide in that time.
 

At the CITES COP – the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species – the halls in Bangkok ring loud with concern for the elephants and other charismatic species, particularly rhinos, that are being exterminated across Africa in pursuit of private profit, at the expense of communities that rely on nature for their food, shelter, start-up capital, and safety net in a warming world.


So why should the World Bank care? Our concern is to build strong economies and healthy communities by revving the engine of inclusive green growth as we prepare countries and communities for the impacts of climate change.

What does this have to do with elephant ivory you ask? Simply put, we cannot achieve our dream of a world without poverty without taking account of the rise in wildlife crime.

Pages