World Bank Voices
Syndicate content

Add new comment

คำถามสำหรับคนทั้งโลก: จะทำอย่างไรเพื่อจะกำจัดความยากจนให้หมดไป

Jim Yong Kim's picture

Read this post in English, Español, Français, عربي


คงไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะได้เห็นวีดีโอที่หลังรถแท็กซี่ในนครนิวยอร์กขอให้พวกเราทวีตเกี่ยวกับการกำจัดความยากจนทั่วโลก แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะระบุว่าความยากจนทั่วโลกกำลังลดลง  แต่ก็ยังเป็นที่น่าตกใจที่คนประมาณ 1,300 ล้านคนทั่วโลกยังชีพด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวัน

เงินจำนวนเท่านี้เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของค่าโดยสารแท็กซี่ขั้นต่ำในเมืองแมนฮัตตัน ในนครนิวยอร์ค นั่นไม่ถูกต้องแล้ว

วีดีโอได้เผยแพร่บนรถแท็กซี่ระหว่างที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในสัปดาห์นี้ และเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาใหม่ที่เราได้เริ่มขึ้นที่ธนาคารโลก เรากำลังถามคำถามง่าย ๆ ว่า จะทำอย่างไรเพื่อกำจัดความยากจนให้หมดไป

เรากำลังถามคำถาม อาทิ จะทำอย่างไรให้มารดาทุกคนมีสุขภาพดี จะทำอย่างไรให้ลูก ๆ ของคุณได้รับการศึกษาที่ดี หรือจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้งานที่ดี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในหลากหลายภาษา

ผมรู้ว่าคำถามเหล่านี้มีความสำคัญ และเป็นคำถามที่มีความหมายต่อผู้คนทั่วโลก ผมพึ่งเริ่มงานตำแหน่งประธานกลุ่มธนาคารโลกได้ไม่ถึงสามเดือน และหนึ่งในเป้าหมายหลักอย่างแรกของผมคือการทำให้ผู้คนทั้งหลายมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจหลักของเรานั่นคือในการหาหนทางกำจัดความยากจนและขยายความเจริญมั่งคั่ง

เราได้รับข้อความทวีตที่ผ่านการขบคิดมาอย่างดีมาแล้วหลายข้อความซึ่งเป็นความเห็นและความคิดจากผู้คนทั่วโลก พวกเขาพูดถึงเรื่องการศึกษา, ความมั่นคงในเรื่องอาหาร, สุขภาพ, การงานอาชีพ, การดูแลเด็ก, และเรื่องอื่น ๆ อีกมาก

ตัวอย่างข้อความต่าง ๆ ที่ผู้คนเหล่านั้นส่งมา อาทิ “ประเทศต่าง ๆ จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท เช่น ถนน ตลาด ร้านค้า ฯลฯ และจากนั้นต้องทำงานร่วมกันกับคนยากจนในชนบทโดยตรง” และ “ให้การศึกษาระดับมัธยมฟรีแก่เด็กทั้งหมด และเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ำของครัวเรือน”

ตอนนี้นับว่าเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการทำงานเรื่องนี้ แต่เราได้เห็นแล้วว่า #whatwillittake ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา  เราหวังว่าเราจะเข้าถึงนักการทูต, นักกิจกรรม, และผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รวมไปถึงประชาชนผู้อยู่อาศัยในเมืองและผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้โดยผ่านการเผยแพร่ผ่านวีดีโอบนแท็กซี่ในนครนิวยอร์ก

ความพยายามของเราในครั้งนี้เป็นงานระดับโลก เราจะใส่ใจและแบ่งปันความคิดเห็นดี ๆ ของพวกคุณในเรื่องการหยุดยั้งความยากจนและขยายความเจริญมั่งคั่ง

ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคนจึงจะสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น: What will it take?

ดร. จิม ยอง คิม เป็นประธานกลุ่มธนาคารโลก

Plain text

  • Allowed HTML tags: <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.