World Bank Voices
Syndicate content

September 2012

Một câu hỏi cho toàn thế giới: Phải làm gì để chấm dứt đói nghèo?

Jim Yong Kim's picture

Read this post in English, Español, Français, عربي


Chẳng phải ngày nào bạn cũng nhìn thấy một đoạn video chiếu đằng sau xe taxi ở thành phố New York đề nghị mọi người viết lên Twitter về việc chấm dứt đói nghèo trên toàn cầu. Mặc dù những số liệu mới nhất cho thấy đói nghèo toàn cầu đã và đang giảm dần, nhưng thật sốc khi biết rằng khoảng 1,3 tỉ người vẫn đang sống dưới mức 1,25 đô la Mỹ/ngày.

Số tiền đó chỉ bằng một nửa tiền mở cửa xe của một chuyến taxi ở Manhattan. Điều đó thật khó chấp nhận được.

Video trên taxi đang được trình chiếu trong tuần này khi mà cuộc họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra, là một phần của cuộc đối thoại mới mà Ngân hàng Thế giới vừa khởi động. Chúng tôi chỉ đặt một câu hỏi rất đơn giản: Phải làm gì để chấm dứt đói nghèo?