Рішучі реформи у сфері освіти України можуть відіграти ключову роль у стимулюванні економічного зростання та суспільного процвітання.

James Gresham |

Bold reforms to Ukraine’s education system can play a key role in boosting economic growth and bringing about greater prosperity for citizens.

James Gresham |