Malak Shaher's picture

ملاك شاهر

أخصائي الاتصال والمناصرة

الصفحة متوفرة باللغة:
.ملاك شاهر، صحفية يمنية تعمل حاليًا في مجال الاتصال والمناصرة في اليمن