Në Bankën Botërore, e dimë se përfshirja sociale nuk është vetëm gjëja e duhur, por edhe ekonomikisht gjëja më e mençur për ta bërë. Shoqëritë më përfshirëse kanë më shumë gjasa që ta shfrytëzojnë…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

1755 tarihli Lizbon depreminin ardından Saint Paul Kilisesi’nin kalıntıları. (Fotoğraf: Wikimedia Commons)

David Sislen, Alanna Simpson, Yann Kerblat |