Syndicate content

East Asia and Pacific

การลงทุนในทุนมนุษย์อย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศไทย

Birgit Hansl's picture
Also available in: Englishประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงระดับปานกลางในเพียงแค่ช่วงหนึ่งอายุคน  อัตราความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.5 เมื่อปีพ.ศ. 2558 เมื่อวัดจากเส้นความยากจนของประเทศที่มีรายได้สูงระดับปานกลางโลก  การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสุขภาพเกือบจะครอบคลุมคนไทยทุกคน แต่ถึงจะมีความสำเร็จในอดีต ความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนยังกังวลใจอยู่

Equitable investment in human capital is vital for Thailand’s future

Birgit Hansl's picture
Also available in: ภาษาไทยThailand has transitioned from a low-income to an upper middle-income country in a single generation. Poverty has declined to 7.1 percent in 2015 – as measured by the international upper-middle income class poverty line – and access to basic education and health has become nearly universal. Despite all these historic achievements, inequality remains a key concern for Thai people.

The Force of Ideas: Global Knowledge and Research Hub in Malaysia turns three

Merza Hasan's picture

 

Our longstanding partnership with Malaysia: Former President of the World Bank, Robert S. Mcnamara with former Prime Minister of Malaysia, Tun Abdul Razak during a visit to Kuala Lumpur in 1971. (Photo Credits: World Bank Archives)Nearly 75 years ago in Bretton Woods, New Hampshire, a group of nations met to discuss the establishment of a global system of cooperation for supporting the economic recovery of countries affected by the Second World War.  The outcome of these deliberations resulted in the creation of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Monetary Fund; and an immediate post-war focus on financing the reconstruction of war-torn countries, particularly in Europe. The first few loans issued by the IBRD were to France, the Netherlands and Denmark.

Can Islamic social finance be the key to end poverty and hunger?

Ahmad Hafiz Abdul Aziz's picture
As the world works toward achieving the Sustainable Development Goals, Islamic social finance provides new options to help mobilize these efforts, in particularly to end poverty and hunger. (Photo: bigstock/Distinctive Images)


In 2015, countries around the world adopted a set of goals to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all as part of a new sustainable development agenda. Formulated on the principle that no one gets left behind, the Sustainable Development Goals (SDGs) has defined the world’s priorities and aspirations for 2030.
 
But to mobilize these efforts, we need to effectively uplift groups at the bottom where poverty plays a main obstacle. Although poverty levels have fallen dramatically since 2000, there are still 783 million people living below the international poverty line of $1.90 a day. We may need more creative and effective solutions to end poverty. In the recent 4th Annual Symposium on Islamic Finance in Kuala Lumpur, we discussed how Islamic social finance might just be the key to alleviating poverty and hunger.

E-commerce for poverty alleviation in rural China: from grassroots development to public-private partnerships

Xubei Luo's picture
Also available in: 中文
A young woman is selling products on-line. Photo: Xubei Luo/World Bank

China’s rapid development of e-commerce has begun to reshape production and consumption patterns as well as change people’s daily lives. In 2016, the World Bank and the Alibaba Group launched a joint research initiative to examine how China has harnessed digital technologies to aid growth and expand employment opportunities through e-commerce development in rural areas. The research seeks to distill lessons and identify policy options to enhance the positive effect of e-commerce on the reduction of poverty and inequality. Emerging findings from that research show that rural e-commerce evolves from grassroots development to become a potential tool for poverty alleviation with public-private partnerships.

E-commerce has grown quickly in China. Total e-commerce trade volume increased from less than 1,000 billion yuan (US$120.8 billion) in 2004 to nearly 30,000 billion yuan (US$4.44 trillion) in 2017. While e-commerce is more developed in urban areas, online retail sales in rural areas have grown faster than the national average. From 2014 to 2017, online retail sales in rural China increased from RMB 180 billion to 1.24 trillion, a compound annual growth rate of 91%, compared to 35% nationally.

中国农村电商扶贫:从基层发展到政府和社会资本合作

Xubei Luo's picture
Also available in: English
一位女店主正在网上销售产品。 摄影:骆许蓓/世界银行

中国电子商务行业快速发展已开始重塑中国生产和消费格局并改变人们的日常生活。2016年,世界银行和阿里巴巴集团启动了一项联合课题研究,旨在考察中国如何利用数字技术推动农村电子商务发展,进而助推经济增长并扩大就业机会。研究力求总结实践经验,找出有利的政策措施,用以增强农村电商对减少贫困和不均等现象的作用。初步研究表明,农村电子商务已从基层发展演变为政府和社会资本合作开展扶贫的一种潜在工具。

中国电子商务增长迅速。2004年至2017年,电商交易总额从不到1万亿元人民币(约合1208亿美元)增至近30万亿元人民币(约合4.44万亿美元 )。尽管电子商务在城镇的发展水平更高,但网上零售额在农村地区增长更快。2014年至2017年,中国农村网上零售额 从1800亿元增至1.24万亿元,年均复合增长率达91%,而同期的全国平均水平为35%。

How can Malaysia realize the potential of its human capital?

Richard Record's picture
To boost productivity and go the next mile in its development path, Malaysia must improve its human capital through better learning and nutritional outcomes and social protection programs. (Photo: Samuel Goh/World Bank)


Anyone who visits Malaysia will quickly come to realize that Malaysians are blessed with enormous talent, ranging from the myriad of entrepreneurs creating new businesses online to those active in the creative industries including music, culture and sports. But there is also still a widespread sense that Malaysia is not making the most of its human capital, with concerns that despite large investments in education and health, the returns are not as high as they should be, and that a large share of Malaysians are still being left behind.

Women at work in East Asia Pacific: Solid progress but a long road ahead

Victoria Kwakwa's pictureEast Asia Pacific’s (EAP) strong economic performance over the past few decades has significantly benefited and empowered women in the region, bringing better health and education and greater access to economic opportunities. To celebrate International Women’s Day, we are featuring 12 women in the region who embody the advancements women have made in EAP, despite the many barriers that remain for them at work.

Surpassing all other developing regions, EAP’s female-to-male enrollment ratio for tertiary education is currently 1.2, with the ratio of secondary education access nearly equal for girls and boys. But in the workplace, the share of women working in EAP is at 62% versus 78.9% for men, a gap that has not narrowed over the past four years.

Pages