Syndicate content

Disasters

ถึงเวลาที่ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

Axel van Trotsenburg's picture
ใน PDF: Korean | Khmer

ทุกครั้งที่ผมทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบภัยต้องเปลี่ยนแปลงไป ผมรู้ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยลดผลกระทบอันน่าสลดใจนี้ แทนที่จะรอให้มันเกิดขึ้นอีก

เรามีโอกาสจะผลักดันเรื่องนี้ในการประชุมนานาชาติเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จัดขึ้นปีนี้ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ ระยะที่ 2 (Hyogo Framework for Action-HFA2) ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและต่อสู้กับความยากจนอีกด้วย

ภัยพิบัติจากธรรมชาติมีมูลค่าความเสียหายมหาศาล ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ล้าน 5 แสนคน และสร้างความสูญเสียเป็นมูลค่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้การพัฒนาชะงักลง

ในภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเขตเมืองอย่างรวดเร็วผนวกกับการวางผังเมืองยังไม่มีคุณภาพได้เพิ่มความเสี่ยงให้เมืองต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมืองที่ตั้งอยู่แถบชายฝั่งและลุ่มแม่น้ำที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 7,350 คนในฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2556 แล้วยังส่งผลโดยตรงให้ความยากจนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

Sekaranglah waktunya memperkuat pengendalian risiko bencana di Asia Timur dan Pasifik

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Setiap kali saya diberitahu terjadinya kembali sebuah bencana alam – tentang korban jiwa masyarakat, rumah-rumah yang hancur, matapencaharian yang hilang – saya teringat bagaimana pentingnya kita perlu bertindak guna mengurangi dampak tragedi tersebut. Kita  tidak bisa menunggu sampai bencana kembali terjadi.

Pada World Conference on Disaster Risk Reduction di Sendai, yang akan berupaya mencari penerus Hyogo Framework for Action (HFA2) -- panduan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan internasional dalam bidang manajemen risiko bencana – peluang itu ada di tangan kita. Konferensi ini adalah peluang untuk menjadi tonggak penting dalam hal pengendalian risiko bencana dan pengentasan kemiskinan.

Biaya akibat bencana alam sudah sangat tinggi. Dalam periode 30 tahu, sekitar 2,5 juta korban jiwa dan $4 triliun hilang akibat bencana, dan hal ini berdampak pada upaya pembangunan.

Di Asia, urbanisasi yang pesat serta perencanaan yang kurang baik telah secara signifikan mempertajam kerentanan kota, khususnya perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan terletak di pesisir atau tepi sungai. Lebih dari 7.350 korban jiwa jatuh akibat Badai Haiyan  di Filipina pada tahun 2013, dan bencana tersebut secara langsung mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan sebesar 1,2 persen.

加强东亚太平洋地区减少灾害风险的时候到了

Axel van Trotsenburg's picture
每当我听说又发生了自然灾害——人员伤亡,家园被毁,生计丧失——我就知道我们必须要减少这些悲惨后果,而不是坐等灾害再次来袭。

今年在日本仙台举办的世界减少灾害风险大会将给我们这个机会。此次大会寻求落实《兵库行动框架》后续框架,为政策制定者和国际利益攸关方管理灾害风险提供指导。此次大会是为减少灾害风险和战胜贫困设立新的里程碑的一个契机。

自然灾害的代价已经十分高昂——在过去30年里人员和财产损失高达4万亿美元,对发展努力造成了巨大的打击。
 

Now is the time to strengthen disaster risk reduction in East Asia and the Pacific

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Every time I learn of another natural disaster – the people killed and injured, homes destroyed, livelihoods lost – I know we must act to reduce the tragic impact instead of waiting for the next disaster strikes.

We have that chance with this year’s World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, which seeks to finalize the successor to the Hyogo Framework for Action (HFA2) that guides policymakers and international stakeholders in managing disaster risk. The conference is an opportunity to set new milestones in disaster risk reduction and fighting poverty.

The cost of natural disasters already is high – 2.5 million people and $4 trillion lost over the past 30 years with a corresponding blow to development efforts.

In Asia, rapid urbanization combined with poor planning dramatically increases the exposure of cities, particularly those along densely populated coasts and river basins. Typhoon Haiyan, which killed more than 7,350 people in the Philippines in 2013, directly contributed to a 1.2 percent rise in poverty.
 

Pacific connected: A regional approach to development challenges facing island nations

Axel van Trotsenburg's pictureDots on the world map – they are coral atolls and volcanic islands spread across a vast swath of the Pacific Ocean with names as exotic as their turquoise water, white sand and tropical foliage.
Twelve Pacific Island countries are members of the World Bank. Between them they are home to about 11 million people, much less than one percent of the global population.

One of them, Kiribati, consists of 33 atolls and coral islets, spread across an area larger than India, but with a land mass smaller than New Delhi. With less than 10,000 inhabitants, Tuvalu is the World Bank’s smallest member country.
Despite such remote and tiny landscapes, the Pacific Island countries – including Fiji, Palau, Samoa, Tonga, Vanuatu, Solomon Islands, Marshall Islands, Papua New Guinea, the Federated States of Micronesia and Timor-Leste – represent far more than meets the eye.

Tiga pelajaran penting dari Tsunami 2004

Abhas Jha's picture
Also available in: EnglishPada dasarnya saya adalah orang yang pragmatis, mengingat awal karir saya sebagai petugas kelurahan, lanjut terus ke kecamatan, di India, ketika saya bertanggungjawab untuk banyak hal yang terjadi di lapangan, mulai dari persediaan air hingga rencana penggunaan lahan pertanian. Namun saya sangat sedih dan terpukul menyaksikan dampak dari bencana tsunami 2004. Di Indonesia saja, sekitar 220.000 orang kehilangan nyawa.

Three key lessons from the 2004 Tsunami

Abhas Jha's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaI began my professional career as a sub-district and district level administrator in India-a position that makes one responsible for pretty much everything- from making sure the water comes out of the taps and the garbage is collected in the morning to helping pull accident victims out from horrific accidents and facing down stone-pelting mobs. This early experience of being thrown into the deep end of the pool gives me a somewhat pragmatic sense of perspective and equanimity. But I still recall the horror and overwhelming grief that I felt when the full impact of the 2004 Tsunami started becoming clear. In Indonesia alone approximately 220,000 people lost their lives.

Philippines: One Year after Typhoon Haiyan: Social Protection Reduces Vulnerabilities to Disaster and Climate Risks

Mohamad Al-Arief's picture
  • Countries can respond to natural disasters better and assist victims faster if  social protection systems are in place
  • Social protection systems have a role  in addressing the human side of disaster and climate risks.
  • Global collaboration on mitigating disaster and climate risk through social protection systems  facilitates solutions
Social protection specialists, disaster risk managers, risk finance practitioners and climate change experts at the World Bank Group sat down together recently to discuss the role of social protection systems in addressing the human side of disaster and climate risks.
 
Together with government counterparts and donor partners, they extracted lessons and came out with a compelling message: countries can respond to natural disasters better and assist victims faster if robust social protection systems are in place.

Of Seasons and Typhoons

Leonardo B. Paat Jr's picture
Communities living along the coast in Cebu province are at highly at risk to the impacts of climate change.

Having grown up in Cagayan, a province in the northeastern most part of the Philippines, our lives have always been defined by the wet and dry season as well as typhoons. My childhood memories are dotted with events when our village would be flooded or hit by typhoons. There were times when we had to evacuate and once permanently relocate following a catastrophic flooding of the province due to the swelling of the Cagayan River. My grandfather, then a tobacco farmer, would despair as his crops were frequently wiped out due to either flooding or drought. I recall that he once said that perhaps the seasons were also going senile (the popular saying in Filipino is “ulyaning panahon) as they cannot seem to remember when they are supposed to occur.

Picture (not) perfect – a look behind the scenes of Small Island Developing States

Denis Jordy's picture
Stunning photos we usually associate with the Pacific Islands often overlook the reality for many who live there. Faced with natural hazards and remoteness, they are some of the most vulnerable nations in the world.
Stunning photos we usually associate with the Pacific Islands often overlook the reality for many who live there. Faced with natural hazards and remoteness, they are some of the most vulnerable nations in the world.A picture can tell a thousand words but the stunning photos we usually associate with the Pacific Islands often overlook the reality for many who live there. Faced with natural hazards such as cyclones, droughts and earthquakes alongside geographical remoteness and isolation, Pacific Island countries, which make up over a third of small island developing states (SIDS), are some of the most vulnerable nations in the world. 
 
Already this year the Pacific region has been hit by two major disasters; Tropical Cyclone Ian in Tonga in January, followed by flash flooding in Solomon Islands in April. Both disasters had devastating impacts on the economy and livelihoods of local communities. Situated within the cyclone belt and Pacific Ring of Fire, earthquakes, tsunamis and cyclones are frequent. Around 41 tropical cyclones occur each year across the region as well as numerous earthquakes and floods.
 

Pages