Syndicate content

road safety

การลงทุนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในเชิงเศรษฐศาสตร์

Dipan Bose's picture
Also available in: English

แม้ว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎระเบียบการจราจรและการรักษาพยาบาล แต่อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระดับสูงและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา  ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรกว่า 24,000 คน ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุนี้เป็นภาระของประเทศ  สื่อมวลชนได้นำเสนอการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์และบุคคลจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีองค์กรหลายแห่งที่ออกมารณรงค์หาทางแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนี้

The economic case for investing in road safety

Dipan Bose's picture
Also available in: ภาษาไทย

Despite considerable progress in traffic enforcement and medical care, the road crash mortality rate in Thailand remains rather high and has been increasing since 2009. More than 24,000 people lose their lives on the road every year, and traffic injuries are a major public health burden for the country. The human toll and individual loss caused by this epidemic are clearly exposed by the media, and many organizations are actively advocating solutions for this important public concern.

Thailand: Road safety will never happen by accident

Chanin Manopiniwes's picture
Also available in: ภาษาไทย

Photo credit: Dennis Thern
Photo © Dennis Thern

In Thailand, road accidents cause about one death every hour—but for a country of almost 70 million people, how does it fare compared to other countries?

Well, before we get to answering that; the good news for the country is that, according to Thailand Road Safety Observatory, overall road accidents, fatalities and injuries all fell roughly by a third over the past decade. But as for the bad news, the probability of crash victims becoming fatally wounded or permanently disabled is higher than ever.

However, the real bad news—despite the authorities’ efforts to prevent accidents—is that, according to the World Health Organization’s Global Status Report on Road Safety 2013, Thailand continues to have one of the highest rates in road fatalities. In fact, with 38 deaths per 100,000 inhabitants per year, it ranks third in the world, just behind the African countries of Eritrea and Libya, at 48.4 and 40.5 respectively.

On Thai New Year, a reflection on making roads safer for everyone

Sutayut Osornprasop's picture
Photo by echo0101 through a Creative Commons license

ยังมีอีกที่ ภาษาไทย

Most of the world celebrates New Year with fireworks. In Thailand we welcome the New Year, in April, with water. During “Songkran” (Thai New Year), we pour scented water on the hands of our elders as a show of respect and to receive their blessings.  It’s also a very festive celebration that’s marked by entertainment, water fights that spill into the streets, and a huge amount of people travelling by road to spend the holidays with their families and friends.

When things get out of hand, the situation becomes a recipe for disaster. During the Songkran week of 2012 alone, according to the government’s Road Safety Directing Center (pdf in Thai), there were 320 deaths and 3,320 people injured by road traffic crashes, mostly from drunk driving.  Every Songkran becomes a reminder that road traffic injuries and fatalities are still a major public health and development challenge in Thailand.

สะท้อนภาพสงกรานต์ ใส่ใจปีใหม่ไทย ให้ถนนเราปลอดภัยขึ้น

Sutayut Osornprasop's picture

ภาพถ่ายโดย echo0101 ผ่านการอนุญาตจากครีเอทีฟคอมมอนส์

Available in English

ประเทศเกือบทั่วไปในโลกฉลองปีใหม่ด้วยการจุดพลุเล่นไฟ ในประเทศไทย เรารับปีใหม่ในเดือนเมษาด้วยชุ่มช่ำของน้ำ ในเทศกาลสงกรานต์ เรามีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญูและความเป็นสิริมงคล แล้วยังเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนาน ได้เล่นน้ำกันบนท้องถนน ผู้คนต่างเดินทางไปกับเพื่อนผองและครอบครัวกันเป็นจำนวนมากในวันหยุดนี้

แต่เมื่อสังสรรค์กันจนเลยเถิดไป ความสนุกก็กลายเป็นความหายนะได้ จากสถิติของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (pdf) สัปดาห์สงกรานต์ปี 2555 มีผู้เสียชีวิต 320 ราย และบาดเจ็บ 3,320 ราย  จากอุบัติเหตุบนท้องถนน และส่วนมากมาจากการเมาแล้วขับ ทุกๆ สงกรานต์จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่า ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาหลักในเรื่องการสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน

Life along a road in the capital of Kiribati

Laura Keenan's picture

In South Tarawa, life takes place along a road.

It is Kiribati’s capital and main atoll, made up of several small islands connected by a string of causeways. The atoll is about three meters above sea level—roughly the height of a bus—and has an average width of just 450 meters.

It is also one of the most densely populated places in the Pacific: this narrow stretch of land encompasses about half of the country’s population of 110,000 people.

Just one road runs through it all, connecting Betio in the west to Bonriki in the east. People live beside it, it takes people from village to village, to schools and hospitals, people sell their goods by the roadside, and the flow of vehicles and people is constant.