Syndicate content

Climate Change

Chiang Mai City rides towards a “Green Future” in Thailand

Trinn Suwannapha's picture
Also available in: ภาษาไทย

When I was asked to produce a video about the Chiang Mai Sustainable Urban Transport Project, I thought it would be really interesting for me to see how Thailand’s second largest city had changed. The last time I visited Chiang Mai before this was 15 years ago, in the 1990s.

Ideas for a Greener Chiang Mai

Chiang Mai is now very vibrant and full of potential. There is an energetic, creative buzz about it and yet it still manages to hold on to its unique heritage and identity.

ร่วมใจปั่น กันไปสู่ "อนาคตสีเขียว" ของเมืองเชียงใหม่

Trinn Suwannapha's picture
Also available in: English

ตอนที่ผมได้รับมอบหมายให้มาทำวิดีโอเกี่ยวกับโครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ ผมว่า คงน่าสนใจมากที่จะได้เห็น เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะครั้งสุดท้ายที่ผมมาเชียงใหม่ก็เมื่อ 15 ปีก่อน ในช่วงยุคปี ค.ศ. 90 นู้น

แนวคิดใหม่เพื่อเชียงใหม่สีเขียว

ตอนนี้ เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและเปี่ยมด้วยศักยภาพ มีเสียงบอกต่อกันมาถึงความกระตือรือร้นและความริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วก็ยังคงรักษามรดกและอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนไว้

The Pacific Islands Forum Responds to Climate Change

Axel van Trotsenburg's picture

I am here this week in Majuro in the Marshall Islands – where leaders from the Pacific Island Forum have gathered to discuss the impacts of climate change and to push for global action to mitigate the effects.

Here in the Marshall Islands, the highest point above sea level is only 3 meters.

In May this year, an unprecedented drought in the northern atolls of the Marshall Islands left many without enough food and water.

กรุงเทพฯ หลังน้ำท่วม 2554: คนยากจนเป็นอย่างไรบ้าง?

Zuzana Stanton-Geddes's picture

Also available in English

หน้าฝนมาเยือนเมืองไทยอีกแล้ว มาพร้อมกับความทรงจำถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 13 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 680 ราย และสร้างความเสียหาย 46.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของโลกที่มีการบันทึกไว้เป็นอย่างละเอียด และเป็นข่าวพาดหัวตลอดทั้งปี 2555  แต่ว่าคนยากคนจนล่ะเป็นอย่างไรบ้าง?

น้ำท่วมคราวนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตชายและหญิงหลายแสนคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสภาพง่อนแง่นไม่มั่นคงอยู่แล้ว  สองปีผ่านไปเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง?

จากการที่ได้ไปเยือนโครงการพัฒนายกระดับชุมชนแออัดสองแห่งในกรุงเทพฯ ตอนเหนือเมื่อเดือนก่อน ก็ได้พบเห็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำหรับเมืองอื่นๆ ในเอเชียที่กำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว พลังอำนาจของภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

Your Questions Answered: Coping with Climate Change in the Philippines

Justine Espina-Letargo's picture

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player

Two weeks ago we asked you to send your questions about the impacts of climate change to the Philippines’ Climate Change Commission (CCC). Thanks for forwarding us your queries and other feedback via the blog, Twitter and on Facebook. Secretary Mary Ann Lucille L. Sering of the CCC answers five questions in the video 5Questions in 5Minutes below, and will reply to the rest of them in a follow-up blog post soon. Stay tuned!

 

Filipinos, ask your questions on how to cope with the effects of climate change

Justine Espina-Letargo's picture

Secretary Lucille L. Sering of the Climate Change Commission in the Philippines will answer 5 Questions in 5 Minutes on adapting to climate change -- Post your questions in the comments section below.As a resident of Quezon City in Metro Manila, I grew up with typhoons and floods during the monsoon season that normally lasts from June to September. People in cities have learned to live with floods, and perhaps, not learned from the experience enough to change mindsets, lifestyles. Our drains continue to be clogged, motorists get stranded on the road, families still live in danger zones so much so that entire communities get evacuated, lives and livelihoods are lost, year in, year out.

Filipinos, how are you adapting to climate change? You ask, we answer

Lucille L. Sering's picture

Climate change is definitely upon us.  You don’t need to have a scientific mind to realize this, as recent natural calamities have shown in the Philippines, which also swept through some parts of Southeast Asia causing hundreds of casualties and losses to the economy: Typhoons Ondoy (International name: Ketsana) and Pepeng (Parma) in 2009 that flooded Metro Manila; Sendong (Washi) in 2011 which was recognized as the world’s deadliest storm in 2011; and Pablo (Bopha) in 2012.  Certainly, this is a little discomforting and makes us a little bit apprehensive about our future. To lessen our anxiety about this phenomenon, it helps to ask questions and get answers. It’s also good to know if something is being done to address the problem – and know that it is being done right.

The Aquino government has been very aggressive in its approach to address the problem of climate change.  It staffed the Climate Change Commission  (CCC) and made it functional. The CCC coordinates and provides oversight and policy advice on programs and projects on climate change. It is also tasked to craft the National Strategic Framework on Climate Change and the National Climate Change Action Plan (NCCAP). The latter serves as the country’s roadmap to effectively deal with the problem. The CCC also takes a strong stand in international negotiations to reduce greenhouse gas emissions.

Perlu pencarian terobosan inovasi, kirim ide anda sekarang

Jean-Louis Racine's picture

Available in English

Henry Ford pernah berkata, ketika ia bertanya kepada para konsumen apa yang mereka mau, mereka menjawab kuda yang lebih cepat. Andai saja ia mendengar permintaan konsumennya, mungkin saja Ford Motor Company tidak akan pernah ada, atau ada tetapi dengan nama Ford Faster Horse Company. Pada saat itu mobil menjadi apa yang disebut “pencarian terobosan inovasi”, yang berarti secara radikal menggantikan teknologi yang ada (kuda dan kereta kuda), tidak dengan mendengar permintaan sebagian besar konsumen tapi mencoba mencari tahu kebutuhan mereka yang sebenarnya.

In Queensland, no great barrier to flood recovery

Henrike Brecht's picture

The New Year was not so happy in Queensland, Australia. In December 2010 and January 2011, floods swept across the state and at the beginning of February 2011, cyclone Yasi, a category 5 storm, struck near Cairns. Dozens died, hundreds were evacuated, thousands were affected and an excess of US$15 billion of damages were caused. A state of emergency was declared in all but one of the 75 councils. Seventy percent of the state was impacted; an area five times the size of the United Kingdom. 

Looking to the skies in Kiribati—La Niña and rainfall variability in the Central Pacific

Carlo Iacovino's picture
Rainfall is essential to recharge the freshwater lens that lies beneath coral atolls in Kiribati. Without it, the i-Kiribati people would not be able to grow plants and crops vital to their livelihood.

Freshwater can be extremely scarce in the Republic of Kiribati, home to over 100,000 people scattered across 22 islands in the Central Pacific. Each year after a long dry season, significant rainfall is generally expected to arrive during November or December. Yet over the last few months only a tiny amount of rain has fallen. The islands are dry.

This is consistent with forecasts that predict La Niña conditions will result in below normal rainfall during the 2010-11 wet season across the Gilbert Islands of Kiribati.

Pages