Syndicate content

Financial Sector

A Catalyst for Green Financing in Indonesia

Philippe H. Le Houérou's pictureIt is an unfortunate but fact of life that Indonesia often deals with the impacts of natural disasters. It was sadly evident again this week when I arrived in Jakarta to the unfolding disaster caused by the earthquake in Lombok, West Nusa Tenggara. My condolences go out to the families and friends of those who lost their lives.

While scientists are reluctant to say a specific natural disaster is caused by climate change, they say a changing climate is resulting in more extreme events around the world. That’s why at International Finance Corporation (IFC), the largest global organization working with the private sector in emerging markets, finding new avenues for climate financing is a key priority.

Green bonds offer a pathway. The world is witnessing a rapid growth in green bonds, dramatically increasing the flow of capital to green projects and bringing new financiers into the climate smart investment space.

Sustainable Development Goals and the role of Islamic finance

Abayomi Alawode's picture
 bigstock/joyfull
Malaysia is home to a vibrant Islamic banking sector. Islamic finance has grown rapidly in the past two decades and it now stands as a potential contributor in supporting the Sustainable Development Goals. Photo: bigstock/joyful

Islamic finance has the potential to play a crucial role in supporting the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). In the face of significant financing needs for the SDGs, Islamic finance has untapped potential as a substantial and non-traditional source of financing for the SDGs.

The growth of Islamic finance has been rapid at 10-12% annually over the past two decades. By 2015, the industry had surpassed US$1.88 trillion in size. Islamic finance has emerged as an effective tool for financing development worldwide, including in non-Muslim countries, and may prove to be an important contributor towards realizing the SDGs. 

The Third Annual Symposium on Islamic Finance was held in Kuala Lumpur in November 2017, co-organized by the World Bank Group, Islamic Development Bank, International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) and Guidance Financial Group to explore the potential contributions that Islamic Finance can make to achieving the SDGs.

Improving access to finance for SMEs in Tanzania: Learning from Malaysia’s experience

Djauhari Sitorus's picture
Malaysia’s experience in addressing access to finance for SMEs has been successful, serving as a learning point for countries like Tanzania. Photo: Samuel Goh/World Bank
Tanzania is set towards becoming a middle-income country as the economy grew by an average of 6.5% per year in the past decade. The “Tanzania Development Vision (TDV) 2025” highlighted small and medium-sized enterprises (SME) sector as one important contributor to the country’s long-term development. It is estimated that Tanzania’s SME sector consists of more than 3 million enterprises which contribute to 27% of overall GDP.  Most of them are in the agricultural sector, and more than half are owned by women.  

The role of development financial institutions in the new millennium

José de Luna-Martínez's picture
Around the world, development financial institutions help to promote economic growth, support social development and alleviate poverty.
Photo: bigstock/Elena Larina
Are national development financial institutions (DFIs) still relevant? What are the critical factors that make these institutions succeed? What are concrete examples of sound, well-administered and innovative DFIs? Why do they still remain in business in countries with large and sophisticated financial systems? How can we assess their economic and social impact? Have our views on DFIs evolved in the past decades?
 

តោះនិយាយ និងច្រៀងអំពីលុយ៖ យុទ្ធនាការថ្មី ជួយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: English
ធនាគារពិភពលោកចាប់ដៃគូរជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា រៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុ “តោះនិយាយពីលុយ” ដើម្បីជួយកសាងស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានហានិភ័យក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយសហសវត្សរ៍ បានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេស ជាពិសេស ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ។ ខណៈដែលពួកគេជាអតិថិជនដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ ជាញឹកញយ ត្រូវបានឃុំគ្រងដោយការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយ និងការខ្ចីលុយគេច្រើនហួសកំណត់។
 

Let’s talk money: New campaign helps Cambodia’s new generation on financial management

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: Cambodian
The World Bank partnered with the Women’s Media Center “Let’s Talk Money” radio show to help build financial stability in Cambodia.
Risky financial behaviors among Cambodians of the post-millennial generation have become more widespread in the country, especially among the 18-35 age group. While they are important customers for the financial and banking sectors, their behaviors are often dominated by lavish spending and excessive borrowing. 
 

How Islamic finance is helping fuel Malaysia’s green growth

Victoria Kwakwa's picture
Photo: bigstock/ f9photos

Income growth is not the sole aim of economic development. An equally important, albeit harder to quantify objective is a sense of progress for the entire community, and a confidence that prosperity is sustainable and shared equitably across society for the long term.  

Các ưu tiên thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam: Mở rộng dịch vụ tài chính và hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt

Ceyla Pazarbasioglu's picture
Also available in: English
 Trời đã về đêm nhưng đường phố tại các thành phố và thị xã tại Việt Nam vẫn nhộn nhịp. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm đã làm xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới với khả năng chi tiêu nhiều hơn cho các hàng quán mở cửa tới thâu đêm, các cửa hàng bán lẻ lúc nào cũng đông khách và tỉ lệ sở hữu điện thoại di động ở mức cao—trung bình mỗi người có trên một máy điện thoại di động. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn dựa trên giao dịch bằng tiền mặt, phần đông người trong độ tuổi trưởng thành vẫn không sử dụng dịch vụ tài chính chính thức, ví dụ sử dụng tài khoản giao dịch. Chuyển sang hệ thống không dùng tiền mặt chính là một ưu tiên trong quá trình nâng cao hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh doanh và kinh tế, giảm nghèo tại những vùng nông thôn hẻo lánh nơi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống khó vươn tới.

Kể từ năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hợp tác cùng Nhóm Ngân hàng Thế giới hướng tới  xây dựng một chiến lược quốc gia về  tài chính toàn diện trên cơ sở một cách tiếp cận tổng thể. Mặc dù chiến lược này hiện vẫn đang còn trong quá trình xây dựng nhưng một số điểm chính đã được xác định rõ: chú trọng tài chính trên nền tảng công nghệ số bao gồm chuyển các chương trình thanh toán của chính phủ sang sử dụng các dịch vụ và nền tảng công nghệ số ; cung cấp dịch vụ tài chính tới các vùng nông thôn và dân tộc thiểu số còn lạc hậu và tỉ lệ nghèo còn cao hơn tỷ lệ nghèo bình quân cả nước;  và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và phổ biến kiến thức tài chính giúp thế hệ người tiêu dùng mới được trang bị tốt hơn với dịch vụ tài chính hiện đại.

Cows and Television: Rolling out a New System for Financial Management Information in Cambodia

Saroeun Bou's pictureOn a recent visit to provincial treasury offices to learn about the Financial Management Information Systems, or FMIS, that members of our Governance teams helped introduce, the conversation turned to cows.

Staff compared switching from manual pen-and-paper to an automated state-of-the-art public finance management system as akin to making a cow watch television. Cows, they explained, are as unfamiliar with television as some treasury staff are with computers, the internet, and FMIS.

Fortunately, the relevance of the analogy was short-lived. Treasury staff have overcome the learning curve and the new system has proven to be helpful. I consistently heard praise about the system’s usefulness because it provides useful financial information, reduces the amount of repetitive work, and generates timely reports. That is a big change.

Pages