Syndicate content

Health

Semua perlu terlibat: bukti baru perlunya pendekatan multi sektoral untuk mengurangi stunting pada anak

Emmanuel Skoufias's picture
Also available in: EnglishDi Indonesia, malnutrisi kronis meluas dengan lebih dari sepertiga anak-anak mengalami stunting atau pertumbuhan yang terhambat. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 16,6% menjadi 11,4% dari tahun 2007 hingga 2013, tingkat stunting pada anak-anak di bawah usia lima tahun tetap sangat tinggi, di atas 37% pada tahun 2013, meskipun angka tersebut telah menurun dalam dua tahun terakhir. Stunting memiliki konsekuensi seumur hidup yang penting bagi kesehatan, juga untuk pengembangan kognitif, pendidikan, akumulasi sumberdaya manusia, dan pada akhirnya juga produktivitas ekonomi.
 
Namun, untuk mengurangi stunting, tidak cukup hanya memberi fokus pada sektor kesehatan. Perlu juga perbaikan di sektor lain seperti pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, air, sanitasi, dan kebersihan. Seperti yang semula ditekankan dalam kerangka konseptual UNICEF, untuk memastikan bahwa seorang anak menerima nutrisi yang cukup bergantung pada empat faktor penting: asuh, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan, bidang-bidang yang mencakup beberapa sektor.

All hands on deck: new evidence on the need for a multi-sectoral approach to reducing childhood stunting

Emmanuel Skoufias's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaIn Indonesia, chronic malnutrition is widespread with more than one-third of young children being stunted. Despite the reduction of the poverty rate from 16.6% to 11.4% from 2007 to 2013, the rate of stunting amongst children under the age of five has remained alarmingly high, exceeding 37% in 2013, although that figure has declined in the last two years. Stunting has important lifelong consequences for health, as well as for cognitive development, education, human capital accumulation, and ultimately for economic productivity.

However, to reduce stunting it’s not only important to focus on the health sector. It also requires improvements in other sectors such as agriculture, education, social protection, and water, sanitation, and hygiene (WASH). As originally emphasized by the UNICEF conceptual framework, to ensure that a child receives adequate nutrition depends on four critical factors: care, health, environment, and food security, areas that straddle multiple sectors.

Các dự án đầu tư đột phá giúp kinh tế Việt Nam phát triển

Kristalina Georgieva's picture

Available in englishTháng trước tôi có dịp sang công tác tại Việt Nam. Những tiến triển mạnh mẽ tại đây so với 17 năm trước đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh.

Năm 2000, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chảy qua khu trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh còn ô nhiễm và gây ảnh hưởng xấu lên sức khỏe người dân sống và làm việc trong khu vực. Nhưng hôm nay, dòng kênh đã được cải tạo với dòng nước trong và sạch, mang thêm màu xanh và sức khỏe cho 1,2 triệu người sống tại khu vực này – một khu đô thị đang phát triển nhanh chóng.

Universal Health Coverage day: Celebrating 15 years of health partnerships and innovations in Cambodia

Somil Nagpal's pictureFor many of us who work in the health sector in Cambodia, the Universal Health Coverage Day in 2016 celebrates the beginning of a new journey. The recent launch of the Health Equity and Quality Improvement Project marked the beginning of a new phase in our journey to make Cambodia healthier and happier.

Ungkapkan suaramu Indonesia! Mengusung akuntabilitas sosial layanan kesehatan

Ali Winoto Subandoro's picture
Also available in: English

 

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitias sosial bisa memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Indonesia, silakan kunjungi kawasan perbatasaan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kejadian ini berlangsung di suatu siang yang panas pada bulan Agustus 2015 di kelurahan Bijaepasu, sekitar enam jam perjalanan darat dari ibukota provinsi NTT, Kupang. Di tengah panasnya udara yang mencapai 40 derajat celcius, antrian manusia melingkari sebuah puskesmas.

Sekelompok ibu dengan bayi mereka juga para manula berdiri sepanjang dinding yang hampir roboh. Antrian panjang bergerak dengan lambat. Petugas kesehatan terlihat kewalahan melayani pasien dan hampir tidak ada peralatan medis yang memadai di puskesmas tersebut.

Speak up and be heard, Indonesia! Championing social accountability in healthcare services

Ali Winoto Subandoro's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaTo get a full picture of how social accountability can improve the quality of health services in Indonesia, one only has to travel to the border areas in East Nusa Tenggara (NTT) province.  

On a scorching afternoon in August 2015 in Bijaepasu sub-district, a six hour drive from the provincial capital Kupang, a queue was forming in front of the village health center or puskesmas. The crowd seemed undeterred by the temperature that hovered around 40 degrees Celcius.

Leaning against its deteriorating walls were mothers and babies, elderly women and men. The queue was long and slow moving. The health center workers appeared overwhelmed. There were barely any medical equipment or supplies.

Việt Nam: Thắp sáng cuộc sống người dân nhờ lồng ghép y tế vào dự án thủy điện

Sang Minh Le's picture
Also available in: English
Việt Nam: Dự án khỏe mạnh là dự án tươi sáng

Một sớm mùa xuân năm 2016, bà Đinh Thị Son, người dân tộc Thái, đưa cháu bé 2 tháng tuổi tới công trường xây dựng của dự án thủy điện Trung Sơn để… khám bệnh. Tại sao lại đến công trường xây dưng? Bởi vì ở đó có một trung tâm y tế với đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu, bác sĩ và điều dưỡng trực 24/7 để khám, chữa bệnh cho công nhân và người dân địa phương.

Vietnam: Brightening people’s lives through integrated healthcare in a hydropower project

Sang Minh Le's picture
Also available in: Tiếng Việt
Vietnam: A Healthier Project Is a Brighter Project

On a spring morning in 2016, Mrs. Dinh Thi Son of the Thai ethnic minority group brought her two month old baby to the Trung Son Hydropower Project construction site for medical services. Why go to a construction site? Because it has a health center that’s fully equipped with medical devices, well stocked with medicines, an ambulance, and doctors and nurses who provide healthcare services 24/7 for workers and local people alike.

Pages