Syndicate content

Social Development

สังคมสูงวัยในประเทศไทย – ใช้ชีวิตอย่างไรให้มั่งคั่งและยั่งยืน

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English

ประเทศในอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะนี้มีประชากรไทยที่มีอายุ 65 ปีหรือแก่กว่ามีจำนวนมากถึงร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และภายในปี 2583 ประชากรในกลุ่มนี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 17 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งของจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเช่นเดียวกับประเทศจีน และจะกลายเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งของจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาคภายในปี 2583 รายงานล่าสุดจากธนาคารโลก ‘Live Long and Prosper: Aging in East Asia and Pacific’ พูดถึงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และได้นำเสนอวิธีการต่างๆ ที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา พร้อมชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นประโยชน์ที่จะมาพร้อมกับปรากฎการณ์นี้

Aging in Thailand – How to live long and prosper

Ulrich Zachau's picture
Also available in: ภาษาไทย

Asian societies are aging, and Thailand is aging rapidly. Already over 10 percent of the Thai population, or more than 7 million people, are 65 years old or older. By 2040, a projected 17 million Thais above 65 years of age will account for more than a quarter of the population. Together with China, Thailand already has the highest share of elderly people of any developing country in East Asia and Pacific, and it is expected to have the highest elderly share by 2040. A recent World Bank report, Live Long and Prosper: Aging in East Asia and Pacific (pdf), discusses aging in Asia and how countries can address the resulting challenges, and take advantage of emerging opportunities.

In many ways, aging is a consequence of longer life expectancy due to development success in Thailand:  people live longer, and fertility has come down rapidly from the unsustainably high levels of earlier decades. However, every success brings new challenges and aging is no exception. For example, the size of the working age population in Thailand is expected to shrink over 10 percent by 2040. Thailand has exhausted its “demographic dividend”, and future growth and improvement in living standards will largely come from increases in productivity. In addition, households headed by elderly Thais are twice as likely to be poor as those in their 30s and 40s, and in most cases are not covered by formal sector pension schemes.

The gas and mining industries take on gender-based violence in Papua New Guinea

Katherine C. Heller's picture
Photo: Tom Perry/World Bank

For many, the connection seems strange at first. What do gas and mining have to do with women’s economic and social empowerment, let alone gender-based violence? The reality is that in many extractive industries areas money from extractives flow predominantly to men. This can lead to adverse results: men have more say over how benefits are used; men have more access to related jobs, and the associated increase in available cash allows them to take second wives (which can in many cases cause violence in the home between wives); some men leave their families for jobs in the industry, while some use cash for alcohol or prostitution. 

These changes and stresses – also present when the benefits from mining don’t materialize as expected - can increase the risk of family and sexual violence, especially in fragile countries like Papua New Guinea (PNG).   

Reflections from the field: On the road with communities in Myanmar and Laos (Part 1)

Susan Wong's picture

So I just returned from a terrific mission to Myanmar and Laos, two countries experiencing strong annual growth rates, and both facing challenges of making rapid growth inclusive and just for all its citizens.

Монголын нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд ядуучуудад тусалж байна уу?

Junko Onishi's picture
Also available in: English

Монголын эдийн засгийн өнөөгийн байдал нь түүхий эдийн үнэ унасан, эдийн засгийн өсөлт буурсан гэдэг хоёр хүчин зүйлийн нийлбэр дээр байна. Энэ байдал нь орлогын бууралтад илүүтэй өртөж байгаа ядуучууд болон эмзэг бүлгийн хүмүүсийг хамгаалах нийгмийн халамжийн тогтолцоог шаардаж байгаа юм.

Нийгмийн халамжийн тогтолцоо хэр сайн ажиллаж байгааг дүгнэхийн тулд нийгмийн халамж юунд зарцуулагдаж байгааг, ядуу, эмзэг гэр бүлд зарцуулагдаж байна уу, үүнээс тэд хангалттай хамгаалалтыг авч чадаж байна уу гэдгийг авч үзэх хэрэгтэй. 

Social welfare programs in Mongolia - are they helping the poor?

Junko Onishi's picture
Also available in: Mongolian

Mongolia’s current economic situation is characterized by a combination of falling commodity prices and slowing growth. This heightens the need for the country’s social welfare system to protect the poor and the vulnerable from the threatened fall in incomes.

To assess how well the system is performing, it is necessary to consider Mongolia’s spending on social welfare - whether it is directed towards poor and vulnerable households, and if the benefits provide effective and adequate protection.

Maintaining momentum in Myanmar

Axel van Trotsenburg's picture

Myanmar is undergoing a historic transition. After decades of armed conflict and economic stagnation, the country is beginning to make important strides toward realizing its potential and the aspirations of its people.

Our engagement in Myanmar started more than 60 years ago when it became a member of the World Bank, soon after gaining independence from British rule.

Back in 1955, the Bank’s first economic report stated: “the lack of security remains a disrupting influence on the economic life of the country” while “the long term economic potentials are bright” on account of its moderate population growth and abundant natural resources. It also noted the importance of “encouraging private sector enterprise to improve the standard of living of the people”— these are topics that continue to resonate in today’s development discourse.

In the early 1950s, Myanmar’s GDP per-capita was comparable to that of Thailand, Korea, and Indonesia.  Like others in the region, Myanmar was coming out from colonial rule and a period of struggle. Sixty years on, Myanmar has a per capita GDP just above $1,100, less than one third the average for ASEAN countries and one of the lowest in East Asia.

The good news is that Myanmar has begun the catch up process. Major political and economic reforms since 2011 have increased civil liberties, reduced armed conflict, and removed constraints to trade and private enterprise that long held back the economy.

Video Blog: World Bank Vice President for East Asia & Pacific on his Visit to Chin State, Myanmar

Axel van Trotsenburg's picture
Video Blog: World Bank Vice President for East Asia & Pacific on his Visit to Chin State, Myanmar

Axel van Trotsenburg, World Bank Vice President for East Asia & the Pacific, visited Myanmar from May 12-16 to observe some of the initial results of the National Community Driven Development Project, the World Bank’s first project in the country in 25 years.
 

East Asia and Pacific countries can do better in labor regulation and social protection

Truman Packard's picture

Those unfamiliar with the fast growing emerging economies of East Asia are likely to think that governments in these countries let market forces and capitalism roam free, red in tooth and claw. That was certainly my impression before coming to work in the region, and generally that held at the outset of our work by the group of us that wrote a new World Bank report “East Asia Pacific At Work: Employment, Enterprise and Wellbeing” .

The report shows just how wrong we were. We could be forgiven this impression—many of us had come from assignments in Latin America and the Caribbean or in Europe and Central Asia, where the distortions and rigidities from labor regulation and poorly designed social protection are rife, and where policy makers cast envious looks at the stellar and sustained employment outcomes in East Asia.

Well, it turns out that although they came relatively late to labor regulation and social protection, many governments in the region have entered this arena with gusto. We were surprised to find that, going just by what is written in their labor codes, the average level of employment protection in East Asia is actually higher than the OECD average.

Pages