Syndicate content

2014: Toward more efficient financing for healthcare, agriculture, and Ulaanbaatar city

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Continuing our series on the 25 years since Mongolia joined the World Bank, today we look at 2014. Growth was 7.8 percent, but inflation was in double-digits and FDI continued to fall. The World Bank’s economic updates continued to warn of persistent macroeconomic imbalances, and sector studies focused on financing.

The rapid growth rates of the previous years, combined with the bent for decentralization, led to a natural desire to explore new possibilities for subnational finance. To this end, a pair of studies in 2014 aimed at preparing a debt management approach for Ulaanbaatar and a financial self-assessment for the city. The former stressed “the need to first build local institutional capacity for an effective and transparent debt management system before any borrowing is considered. … UB should use this time to put in place a debt management system so that it is prepared for borrowing once it is ready and the macroeconomic conditions improve.” The latter study examined what it would take for Ulaanbaatar to improve its credit quality and thereby prepare for an official rating from a credit rating agency. The recommendations centered on improving the city’s financial reporting system, strengthening its capital investment planning process, improving its capital asset registry, strengthening the oversight of municipal-owned enterprises and their debts, and identifying Ulaanbaatar’s contingent liabilities, both explicit and implicit.

2014: Эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй болон Улаанбаатар хотын илүү үр ашигтай санхүүжилтийн чиглэлд

Jim Anderson's picture
Also available in: English
Албан бус орчуулга.

Монгол улс Дэлхийн банкинд нэгдсэн орсоноос хойших 25 жилийн түүхийг эргэн дурсаж байгаа. Өнөөдөр бид 2014 оны тухай ярина. Эдийн засгийн өсөлт 7.8 хувь байсан ч инфляц хоёр оронтой тоо руу шилжиж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт үргэлжлэн буурсаар. Дэлхийн Банкнаас гаргадаг Эдийн засгийн төлөв байдлын тоймд макро эдийн засгийн тэнцвэр алдагдаж, санхүүжилтэд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатайг анхааруулсаар байсан.

Өмнөх жилүүдийн хурдацтай өсөлт, төвлөрлийг сааруулах бодлогын уялдаа нь үндэсний хэмжээний санхүүжилтийн шинэ боломжийг нээхийг шаардаж байлаа. Энэ оны сүүлээр хийсэн хоёр судалгаа нь Улаанбаатар хотын өрийн менежмэнт болон хотын санхүүжилтэд дүн шинжилгээ хийхийг зорьсон. “Ямарваа нэг өр тавихын өмнө өрийн менежмэнтийн ил тод, үр ашигтай байх бүтцийг бий болгох ёстой. Улаанбаатар хот энэ цагийг өрийн менежмэнтийн систем бий болгоход ашиглах хэрэгтэй, зээл авахаар шийдсэн бол өрийг удирдах систем нь бэлэн байж, макро эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад чиглэх учиртай” хэмээн судалгаанд онцлон тэмдэглэсэн. Сүүлийн судалгаанд Улаанбаатар хот зээлийн эргэн төлөлтөө сайжруулахын тулд зээлийн зэрэглэл тогтоодог байгууллагаар чансаагаа тодорхойлуулах хэрэгтэй гэж дүгнэсэн. Нийслэл хотын санхүүгийн тайлагналтын системийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн явцыг дээшлүүлэх, хөрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах, нийслэлийн өмчит газруудад тавих хяналтыг чангатгаж, Улаанбаатар хотын санхүүжилт цаашдаа юунаас илүү хамаарах вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжүүдийг өгсөн юм.


แนวคิดสำหรับประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English

ทั่วโลกได้ประจักษณ์ถึงการปฏิวัติด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ตลอดเวลา ทำให้เราสามารถติดต่อกับญาติมิตรได้ง่ายขึ้น และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ทั้งเรื่องธุรกิจและการพักผ่อน ดิจิตอลเทคโนโลยีคงจะก้าวต่อไปอย่างไร้ขีดจำกัด

การปฏิวัติด้านสารสนเทศนี้เข้าถึงนับพันล้านคนทั่วโลก และเชื่อมต่อกับคนเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคนอีกมากที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากดิจิตอลเทคโนโลยีนี้  โลกนี้จึงยังมีทั้งคนที่มีและคนที่ไม่มีดิจิตอลเทคโนโลยีเลย 

ปัจจุบัน ประชากรโลกร้อยละ 95 สามารถเข้าถึงสัญญาณดิจิตอล เหลืออีกร้อยละ 5 ที่ยังไม่มีโอกาส ประชากรโลกร้อยละ 73 มีมือถือใช้ในขณะที่อีกร้อยละ 27 ยังไม่มี ประชากรร้อยละ 46 ซึ่งเป็นจำนวนเกือบจะครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเข้าถึงอินเตอร์เนต แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง และมีเพียงร้อยละ 19 ของคนทั่วโลกเท่านั้นที่เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  นอกจากนี้แล้ว ความแตกต่างในการเข้าถึงยังแบ่งได้หลายมิติ ทั้งตามเพศสภาพ ภูมิศาสตร์ อายุ รายได้ในแต่ละประเทศ

ทำไมเราต้องจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเทคโนโลยี และเราต้องทำอะไรบ้าง?

2013: Уул уурхайн оргил үед төсвийн санхүүжилтэд учирсан сорилт

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс Дэлхийн Банкны гишүүн болсноос хойших 25 жилийн түүхийг бид эргэн харж байгаа, өнөөдөр бид 2013 оны тухай яръя. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ДНБ-ий 20 хувьд ч хүрэхээргүй болтлоо буурлаа. Гэтэл хэдхэн жилийн өмнө энэ үзүүлэлт 50 хувьд хүрч байсан юм. Гэсэн ч өсөлт хоёр оронтой тоогоор илэрхийгдсэн хэвээр, харин инфляц нэг оронтой тоон дээр байлаа.

Уул уурхай ид цэцэглэж байх үед хийсэн дүн шинжилгээгээр дэд бүтцийн тэлэлтийг хэрхэн хангах нь асуудал болж байсан юм. Энэ судалгааны товч танилцуулгыг хамтран бичсэн хүн дараах зүйлийг бичсэн байсан: “Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд уул уурхайн орлогоос төрийн санхүүжүүлсэн дэд бүтцийн хөрөнгө 35 дахин өссөн. Гэвч та Улаанбаатарын энхэл донхолтой замаар машин барьж явахдаа, эсвэл хотын утаатай агаарыг, нэн ялангуяа гэр хорооллын агаарыг амьсгалахдаа та энэ талаар мэдэхгүй. Энэ судалгаагаар зарцуулалт ингэж өссөн ч үүний үр дүн нь Монголын иргэдийн амьдралд яагаад харагдахгүй байна вэ, тухайлбал, сайхан дардан зам, үр ашигтай бөгөөд цэвэр халаалт, чанартай ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин” гэсэн. Судалгаа төслүүдийн төлөвлөлт муу байгааг хэлж, хэрхэн сайжруулах арга замыг хэлж өгсөн.


2013: The challenge of public finance during a mining boom

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Continuing our series celebrating the 25 years that Mongolia has been a member of the World Bank, today we look at 2013.  Foreign direct investment (FDI) fell below 20% of GDP, down from the heights around 50% of GDP a few years earlier. Growth, however, was still in double-digit territory and inflation was in single digits.

With the boom well underway, a report examined how to meet the challenge of scaling up infrastructure.  In a blog summarizing the study, one co-author was blunt:  “Financed by the mining boom, government spending on new infrastructure in Mongolia has increased 35-fold in the past 10 years. But you would not know this from driving the pot holed streets of Ulaanbaatar or inhaling the smog filled air of the city, particularly in the ger areas. … [The study] examines why this increased spending is not resulting in equivalent benefits for the citizens of Mongolia in terms of better roads, efficient and clean heating, and improved water and sanitation services.” The study pointed to poor project planning and implementation, and suggested ways to improve.

2012: Scaling up Mongolia

Coralie Gevers's picture
Also available in: Mongolian
In the 25 years since Mongolia joined the World Bank, 2012 stands out for several reasons.  Starting with politics: 2012 was an electoral year that produced its fair share of surprises. The main issue at stake was for Mongolians to decide if and how they wanted to use the country's mining wealth for its development. Politicians appealed to Mongolians' love for their country, its nature, its grand history, and its fighting spirit. While Oyu Tolgoi and Tavan Tolgoi monopolized the headlines, the issue was much deeper: what does it mean to be Mongolian in today's globalizing world?
 
For an outside observer like me—I was in my second year as the World Bank’s Country Manager for Mongolia at the time—it was fantastic to see democracy at work: the spirit of 1990 that I had read about and seen in pictures at the National Museum was still alive! The more experienced observers were puzzled: many Mongolians told me that for the first time since 1990, they were unable to forecast the outcome of those elections. A few did predict the outcome, of course: the Democratic Party won the largest share of seats and opted to form a coalition with the MPRP and the Civil Will-Green Party.
 
At the World Bank, we also had a leadership change: Mr. Jim Yong Kim, until then President of Dartmouth College and co-founder of Partners in Health, replaced Mr. Robert Zoellick at the helm of the World Bank Group in July 2012.
 

2012: Монгол өссөөр

Coralie Gevers's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс Дэлхийн Банкинд нэгдэн орсон 25 жилийн түүхэнд 2012 он хэд хэдэн шалтгаанаар ялгаран харагддаг. Улс төрөөс эхэлье. 2012 он бол ээлжит сонгуулийн жил байсан бөгөөд энэ сонгууль гэнэтийн явдлаар дүүрэн байсан. Юун түрүүн монголчууд улсынхаа ашигт малтмалын нөөцийг ашиглая гэж шийдэх үү, хэрвээ тийм бол хөгжлийнхөө төлөө яаж ашиглах вэ гэдэг гол сэдэв байлаа. Улстөрчид монголчуудад, Монгол улсдаа, байгалийн баялагтаа, их түүхдээ, дайчин ааг омогтоо хайртай гэдгээ зарлаж байлаа. Оюутолгой, Тавантолгойн сэдэв давамгайлж байхад асуудал арай өөр зүйлд байлаа: Өнөөгийн даяарчлагдсан дэлхийд Монгол гэж байхын утга учир юу вэ?

Хөндлөнгийн ажиглагч миний хувьд /Дэлхийн Банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн хувиар ажиллаад хоёр дахь жилээ болж байлаа/ юун түрүүн ардчиллыг харах нь гайхамшиг байлаа:  Үндэсний түүхийн музей дэх гэрэл зургуудаас үзсэн ардчиллын үзэл санаа амьд хэвээр байлаа! Арай илүү туршлагатай ажиглагчид харин таавар тааж байлаа: олон монгол хүн над “1990 оноос хойш анх удаа сонгуулийн дүнг таамаглаж чадахгүй нь” гэж хэлж байсан. Гэвч зарим нэг нь таамагласан: Ардчилсан нам парламентын суудлын олонхийг авч МАХН болон ИЗЗН-тай хамтран эвслийн Засгийн газар байгууллаа.

Дэлхийн Банкны хувьд бас удирдлага солигдсон: Дартмундын коллежийн ерөнхийлөгч, Partners in Health-ийг үүсгэн байгуулагчийн нэг Жим Ёнг Ким Дэлхийн Банк Группыг тэргүүлж байсан Роберт Зоеликийн оронд 2012 оны долдугаар сараас ажиллах боллоо.  
 

中国城市可以从新加坡借鉴哪些经验?

Wanli Fang's picture
Also available in: English
新加坡Marina海湾的再开发项目将河道的一部分改造成水库。摄影: 10 FACE/Shutterstock

上周,我有幸参加了新加坡城市周活动。一同参加本次活动的还有世行驻华代表处的其他同事以及来自中国政府和参与世行项目的城市代表。对我们参会者而言,此行可以说是开阔眼界,使我们更清晰地了解到综合性的城市规划方法对构建可持续城市所起的重要作用,并为我们提供了诸多可推广的经验。这些经验稍加调整后即可为实现不同城市自身发展的目标提供实用的解决方案。以下几点经验供大家参考:
 
发展战略以人为本
 
要做到这一点,需要城市规划人员时刻关注市民对城市空间的日常体验,并通过公众参与请市民在决策过程发挥作用。譬如,在许多城市,公共交通被视为一种低端且不具备吸引力的出行方式,即便在交通拥堵严重情况下,公交载客量增长也停滞不前。但在新加坡,2014年公共交通在各种出行方式中的占比高达三分之二。在该市,乘坐地铁出行不仅舒适而且高效,因为各种公交工具和线路之间的换乘很方便,有明确的标识指引系统,换乘站点之间建有配备空调的连接走廊,并且为老年乘客和行动不便的乘客配置了考虑周到的空间设计和服务设施。此外,地铁站与主要零售和商业设施以及其它公共服务设施融合在一起,从而大大减少了最后一公里的连接问题。
 

2011: Galloping

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
In our review of the 25 years since Mongolia joined the World Bank, 2011 stands out as a year of recovery, and that is an understatement.  By the beginning of 2011 the economy had stabilized and our economists returned to a quarterly format for publication of the economic updates.  The January Economic Update noted the strengthening of the economy:  For the year as a whole, real GDP grew 17.5 percent, the fastest rate for any country in the world. And while many mineral exporters were riding the wave of high commodity prices, few matched Mongolia’s investment boom, with FDI more than quadrupling in only a few years.  A 45 second animation showing FDI and GDP for extractives exporting countries makes clear how remarkable Mongolia’s second, synchronous, wave of FDI really was.
 
FDI and GDP growth over time
FDI and GDP growth for six extractives exporting countries from 1990 to 2013 as animated by the World Bank’s Macrostats app.

2011: Давхисаар...

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс Дэлхийн Банкинд нэгдсэнээс хойших 25 жилийн түүхэнд 2011 он бол сэргэлтийн жил байлаа. 2011 оны эхээр эдийн засаг тогтворжиж, манай эдийн засагчид Эдийн засгийн төлөв байдлын тоймоо эргэн улирал тутам гаргаж эхэллээ. 2011 оны нэгдүгээр сарын тоймд эдийн засаг сайжирсаар байгааг онцолсон. Өнгөрсөн 2010 оныг авч үзвэл ДНБ-ий бодит өсөлт 17.5  хувь хүрч, дэлхийн хурдацтай өсч байгаа эдийн засгийн нэг боллоо. Хэдийгээр ашигт малтмалын дэлхийн зах зээлийн үнэ өндөр байсан ч Монголд ид өрнөж байсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээтэй нэг л таарч өгөхгүй байлаа, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хэдхэн жилийн дотор дөрөв дахин өслөө. 45 секундын видео нь ДНБ болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт үнэхээр гайхам өссөнийг харуулсан.
 
FDI and GDP growth over time
FDI and GDP growth for six extractives exporting countries from 1990 to 2013 as animated by the World Bank’s Macrostats app.

Pages