Syndicate content

February 2016

1995 он: Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд туслалцаа үзүүлэв.

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Фото зургийг Дэлхийн Банкны архиваас
1995 онд эдийн засгийн өсөлт 6.4 хувь болж хэсэгхэн хугацаанд өссөн боловч энэ өсөлт нь дахин 8 жилийн дараа л үзэгдэх өсөлт байлаа. Дэлхийн банк /Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн анхны гаргасан Монгол улсын тусламжийн стратеги-д  дурьдсанаар 90-ээд оны эхний хагас жилүүд хичнээн  Монгол улсын хувьд хэцүүхэн өнгөрсөн ч хуучин социалист орнуудтай харьцуулахад тийм бэрх байгаагүй юм.  Хуучин социалист улсуудаас Балтикын орнууд л 1994 онд эдийн засгийн хувьд өсөлттэй үзүүлэлттэй байв. Стратегийн баримт бичигт тодорхойлсноор Монгол улсын энэхүү эерэг эргэлтэнд 5 хүчин зүйл нөлөөлсөн хэмээн үзсэн юм.

1994: Эдийн засгийн агшилтын бодит зардлыг үнэлсэн нь

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Өнөөдөр бид 1994 оныг эргэн санацгаая. 1990 оны эхээр эхэлсэн эдийн засгийн уналт саармагжин өсөлт тогтворжиж байлаа. Гэсэн хэдий ч эхэн үеийн шилжилтийн үр дүнд олон салбар хүнд хохирол мэдэрсэн юм. “Боловсролын салбарын санхүүжилтийн судалгаанаас харахад 1990 оноос 1992 оны хооронд засгийн газрын боловсролын салбарын санхүүжилт 57.6, 56.0 хувиар хасагдсан дүр зураг харагдаж байна. Тухайн жил төсвийн зарцуулалт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний агшилтаас даруй 3 дахин багасч, 1993 оны боловсролын салбарын төсөв 15.2 хувиар танагдсан нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.8 хувьтай тэнцэж байв.”

1993: Бүрэлдэж буй хувийн салбарт анхаарлаа хандуулав

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс ба Дэлхийн банкны 25 жилийн хамтын ажиллагааг эргэн дурсах үйл явц өнөөдөр 1993 оныг онцолж байна. Шилжилт эхэлсэн даруй дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 20% унаад байв. Томоохон өмч хувьчлалын хөтөлбөрүүд төлөвлөгдсөн гээд Монголын эдийн засаг эерэг өөрчлөлтөд бэлэн байлаа. Гэхдээ хүссэн өөрчлөлт тийм хурдан ирэх болоогүй байлаа. ДНБ дахиад 3.2% бодит үзүүлэлтээр унасан ба хэрэглээний үнийн инфляцийг дөнгөж хэмжиж эхэлсэн тэр өдрүүдэд буюу 93 онд инфляц 268% зааж байв.

Эдийн засгийн шилжилтэд дэмжлэг үзүүлэх зээлийг шинээр олгож түүгээр нэн чухал тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах, зэс болон нүүрсний уурхайд шаардлагатай зүйлс, төмөр замд хэрэгтэй импортын бүтээгдэхүүнүүд, тосолгооны материалын худалдан авалт ба хуучирч муудсан түлш шахах насосуудыг Нефть импорт концерн-д солиж өгөх ажлуудыг санхүүжүүлэв. Тоног төхөөрөмжүүдийг ажиллуулж байх амин чухал өдрүүд байлаа.

1992 он – Монгол улсын шинэчлэл түргэсэн, сорилтууд тулгарсан жил

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс Дэлхийн банкны хамтын ажиллагааны 25 жилийг эргэн дурсах нийтлэл 1992 оноор үргэлжилж  байна. Шинэчлэлийн ажлыг гардан гүйцэтгэгчид улс төр, эдийн засгийн томоохон өөрчлөлтүүд нь зайлшгүй гэдгийг төсөөлж байсан бөгөөд үйл ажиллагаа нь дуусч буй төрийн байгууллагууд шинээр их хурлын сонгуулийг явуулан, шинэ үндсэн хуулийг батлах ажлаар жилийн сүүлчийг дуусгав. Хэдий шинэчлэл явагдаж байсан ч тэр жил эдийн засгийн байдал улам хүндрэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 9.3 хувь болж буурав. Монгол улс институциуддаа шинэчлэл хийхтэйгээ зэрэгцээ эдийн засгийн хурц уналттай тэмцэж байв. Энэхүү үед нь Дэлхийн банк  үйл ажиллагаануудыг дэмжиж ажиллахын зэрэгцээ санал зөвлөмжөө өгсөөр байв.
 

1991: Монгол улс, Дэлхийн банкны хамтын ажиллагааны 25 жилийн ой, жил бүрийг нэг өдөрт - шууд блог цувралаас

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

25 жил 25 өдөр цуврал нийтлэлээ бид 1991 он буюу Монгол улс Дэлхийн банк, Олон улсын санхүүгийн байгууллага, Олон улсын хөгжлийн агентлагийн гишүүн болсон жилээр эхлүүлж байна.  (IDA)
1991 оны 2-р сарын 14 буюу цагаан сарын битүүний өдөр хамтын ажиллагааны суурь гэрээг байгуулсан. (Articles of аgreement) Монгол улс Дэлхийн банкны 155 дах гишүүн улс болохтой зэрэгцэн төмөр хонь жилийг угтан авсан билээ.