Syndicate content

Malaysia

Pembaikan pengangkutan bandar untuk meningkatkan mobiliti sosial di Malaysia

Wei San Loh's picture
Also available in: English
Akses kepada pengangkutan adalah penting bagi memperbaik mobiliti sosial dalam kalangan komuniti berpendapatan rendah di Kuala Lumpur, khususnya bagi manfaat penduduk unit kediaman kos rendah. (Foto: Samuel Goh/World Bank)

Sejak beberapa tahun lepas, Malaysia telah mempamerkan perkembangan yang begitu ketara dari aspek peningkatan mobiliti sosial sejajar dengan usahanya untuk mencapai status negara maju. Namun demikian, kejayaan yang diperoleh tidak diterjemahkan dalam bentuk taburan yang saksama dalam kalangan populasi negara. Sebuah kajian oleh Institut Penyelidikan Khazanah pada 2016 telah menunjukkan bahawa 24% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa berkemahiran rendah di Malaysia berterusan menjadi orang dewasa berkemahiran rendah. Begitu juga halnya dengan 46% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa dalam kelompok 40% terbawah dari segi agihan pendapatan negara, turut kekal sebagai 40% isu rumah berpendapatan terbawah.

Mengapa pembangunan Malaysia perlu disingkap di sebalik angka purata

Richard Record's picture
Also available in: English
Sedang Malaysia menghampiri status negara berpendapatan tinggi, ia perlu peka akan aspek pembangunan yang lebih luas tetapi tidak tercakup dalam angka pertumbuhan GDP.
Foto: Getty Images/Anadolu Agency


Malaysia sebuah negara yang cukup cemerlang bersandarkan pelbagai ukuran pencapaiannya, begitu menurut Growth Commission, yang mengetengahkan Malaysia sebagai antara ekonomi paling pantas membangun di dunia. Malaysia telah beralih daripada sebuah ekonomi berpendapatan rendah dan berorientasikan pertanian kepada ekonomi moden yang berteraskan perdagangan, malah bakal mencecah status ekonomi berpendapatan tinggi dalam hanya beberapa tahun saja lagi. Dari sudut pandangan kasar pakar ekonomi, rata-rata menganggap Malaysia sedang pesat membangun. Pertumbuhan tercatat tinggi, yakni pada 5.9% tahun lepas dengan unjuran setinggi 5.4% tahun ini, sedangkan inflasi pula rendah, iaitu hanya 1.8% setakat Mei 2018. Pendapatan juga tercatat tinggi, bahkan bakal melepasi nilai AS$12,055 yang menandakan Malaysia telah berjaya keluar daripada perangkap status pendapatan sederhana.