Syndicate content

Disaster Risk Financing and Insurance Program

Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутагт гамшгийн эрсдлийг бууруулах цаг болсон

Axel van Trotsenburg's picture

Албан бус орчуулга.

Хаа нэгтээ ямар нэг гамшиг тохиолдож, хүний амь эрсэдсэн, бэртэж гэмтсэн, иргэдийн орон байр сүйтгэгдсэн, амьжиргаагаа алдсан гэсэн мэдээг сонсоод дараагийн гамшиг болохоос өмнө дахин ийм эмгэнэлт үр дагавар амсахгүйн тулд бид урьдчилан сэргийлэх ёстой гэдгийг би мэддэг.
 

Сендай хотноо болох Гамшгийн эрсдлийг бууруулах дэлхийн бага хурлаар бид бодлого боловсруулагчид, олон улсын оролцогч талууд гамшгийн эрсдлийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах учиртай гэсэн Хюгогийн зарчмыг эцэслэн тохирох боломж байна. Сендайн бага хурал гамшгийн эрсдлийг болон ядуурлыг бууруулах шинэ арга замыг эрэлхийлэх боломж юм.

Байгалийн гамшгийн хор хөнөөл дэндүү их байна. Сүүлийн 30 жилд 2,5 сая хүний амийг авч, 4 их наядын хохирол учирч тэр чинээгээр хөгжлийг хойш татжээ.

Now is the time to strengthen disaster risk reduction in East Asia and the Pacific

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Every time I learn of another natural disaster – the people killed and injured, homes destroyed, livelihoods lost – I know we must act to reduce the tragic impact instead of waiting for the next disaster strikes.

We have that chance with this year’s World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, which seeks to finalize the successor to the Hyogo Framework for Action (HFA2) that guides policymakers and international stakeholders in managing disaster risk. The conference is an opportunity to set new milestones in disaster risk reduction and fighting poverty.

The cost of natural disasters already is high – 2.5 million people and $4 trillion lost over the past 30 years with a corresponding blow to development efforts.

In Asia, rapid urbanization combined with poor planning dramatically increases the exposure of cities, particularly those along densely populated coasts and river basins. Typhoon Haiyan, which killed more than 7,350 people in the Philippines in 2013, directly contributed to a 1.2 percent rise in poverty.